SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

22. Preciniekus izvada no līgavas mājām

15734.

Vai Dieviņ, ilgi sēd
Tās māsiņas precenieki!
Tā, māsī, tava vaina,
Kam galdiņu neatcēli.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

15735.

Ai Dievī, ilgi sēd
Veca puiša precinieki;
Kad būt' jauns un dižens,
Tad tik ilgi nesēdētu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

15736.

Aizzamirsa, aizzamirsa,
Kas jau mani aizzamirsa?
Aizzamirsa brūtgānam
Labas dienas nestellētas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15737.

Bāliņš man pliķi cirta,
Ka es tautas pavadīju.
Es brāļam knipi situ,
Brīv man savu pavadīt,
Brīv man savu pavadīt,
Brīv ar savu parunāt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

15738.

Eit' ar godu, precenieki,
Mūsu [Manu] ziedu nekaisāt!
Cik ziediņu nokritīs,
Tik mīlības [laimības] pazudīs.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

15739.

Eit' projām, sveši ļaudis,
Ziedu vien dabūjuši;
Nāksiet otru, trešu reizi,
Dabūsiet malējiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

15740.

Es redzēju savu mīļu
Pa vārtiem izjājot;
Viņš noņēma cepurīti,
Man nobira asariņas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15741.

Kiš ķiš sētā,
Bundiņu āzis!
Tu mūsu liepiņu
Apskrubināji;
Tu mūsu liepiņu
Apskrubināji,
Tu mūsu māmiņu
Ierūdināji.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 221 -

15742.

Nozazviedza kumeliņš,
Pie durvīm stāvēdams;
Noraudāja tautu meita,
Ar Dieviņu atdodama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

15743.

Pār kalniņu, pār kalniņu
Mana jauka valodiņa;
Par gadiņu, par otaru
Tur i paša aizlīgošu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15744.

Pavad' mani, tautu meita,
Līdz viņam kalniņam!
Tur stāv mani sirmi zirgi
Rakstītām kamanām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Nāc man līdzi, tautu meita,
Šo tīruma gabaliņu!
Birzē mans kumeliņš
Rakstītām kamanām.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

15745.

Saka lietu aizgājušu,
Nāk lietiņš kūpēdams;
Saka tautas aizjājušas,
Birzē zviedz kumeliņš.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Šķitu lietu nolijot,
Nūle nāca miglodams;
Šķitu tautas aizjājot,
Še ir loka kumeliņus.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

15746.

Sak', saulīte noejot,
Vēl saulīte gabalā;
Sak', tautiņas aizejot,
Vēl segloja kumeliņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

15747.

Salda salda zemenīte,
Tikko mēles nenoriju;
Mīļis mīļis tautu dēlis,
Tikko līdzi neaizgāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Salda oga zemenīte,
Tik mēlītes nipariju;
Mīļa bija mātes meita,
Tikai līdzi niaizvedu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

15748.

Šņaukā māte, šņaukā meita,
Vai šķiet mani še gulima?
Nešņaukāji, māt' ar meitu,
Še naksnīnu negulēšu;
Man gultīna pataisīta
Pa kumeļa kājīnām.
158 (Talsos).

15749.

Skrej ar Dievu, skrej ar vellu,
Diženais tēva dēls!
Ne es tevis lūgtin lūdzu,
Ne pēc tevis gauži raudu.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15750.

Tautu dēla kumeliņi
Velti zviedza nepuškoti.
Tautiets kūla kumeliņu,
Mani rāja tēvs māmiņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu