SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

17. Rokas nauda saderot

15512.

Ar varīti priedi cirta,
Ar varīti ozoliņu;
Ar varīti tautu dēls
Beŗ man naudu saujiņē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15513.

Es pie tevi, bāleliņ,
Ilgi vairs nedzīvošu:
Jau manā rociņā
Tautu dēla zelta nauda.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

15514.

Kam Dieviņis mani vienu
Tik raženu audzināja?
Tautu dēla balta nauda
Šķind manāi rociņā.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

15515.

Kas spīdēja, kas vizēja
Dzirnav' galda galiņā?
Tautiets meta zelta naudu
Pret to rudzu malējiņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

15516.

Līdzat, brāļi, man ar naudu,
Nu es ņemšu līgaviņu:
Ciemāi viena dzeltenīte,
Tā ar nauda saderēta.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 188 -

15517.

Mana mana tā meitiņa,
Tās nedevu nevienam:
Mana nauda pāri dota,
Mana jauka valodiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15518.

Neviens mani nezināja,
Ka es augu saderēta:
Gul tautieša balta nauda
Manāi pūra dubenē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15519.

Sakās gudris tautu dēlis -
Suņam tāds gudrumiņš!
Es, naudiņu izvīluse,
Ietecēju bāliņos.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

15520.

Solīj' man tautu dēls
Sieku sīka sudrabiņa,
Kad pievīle, neiedeve
Ne vērdiņa lielumiņu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

15521.

Tu, māmiņa, nezināji,
Kas manā pūriņā:
Tautu dēla zelta nauda
Gul manā pūriņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. To nezin tēvs māmiņa,
Ko es zinu ar tautieti:
Tautu dēla zelta nauda
Mana pūra dibenā,
Mana pūra atslēdziņa
Tautu dēla kabatā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu