SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

15. Taujājas, rauga vietu

15348.

Ai Dieviņi, ko darīšu,
Dzeŗ svainītis, dzeŗ brālītis!
Ko raidīšu tautiņās
Sav' vietiņu apraudzīt?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15349.

Aitiņai kūti cirtu,
Lai tā ziemu nenosala;
Māsiņai vietu raugu,
Lai tā neraud dzīvodama.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15350.

Ej, svainīti, raugi vietu,
Es nelaižu bāleliņu:
Bāliņš alus dzērējiņš,
Drīz tautām pavēlēja.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Eita, brāļi, raugāt vietu,
Tēva laisti nedrīkstēju:
Tēviņš alus dzērējiņis,
Drīz tautāmi pavēlēja.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

15351.

Es nelaižu bāleliņu,
Pate iešu vietraugās;
Bāliņš alus dzērējiņš,
Drīz tautām atvēlēs.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

15352.

Kaut man būtu tik māsiņu
Kā auziņu tīrumā,
Es nevienas neizdotu,
Iekām vietu aplūkotu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Bija manim tā māsiņas
Kā auziņas saaugušas;
To nedošu tautiņām,
Tīrumiņu neraudzījs,
Vecu bāliņ' aizsūtīšu
Tīrumiņu apraudzīt.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

15353.

Kad man būtu tik māsiņu,
Cik auziņu tīrumā,
Vēl i tad es nedotu
No tīruma tautiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kad man būtu tik māsiņu
Kā auziņu vēteklēi,
I tad vienas es nedotu
No baznīcas tautiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15354.

Kas godīga mātes meita,
Puiša mantas nemeklēja;
Puišam mantas dievsungan
Zem baltiem lemešiem.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ak tu traka jauna meita,
Puišam mantu jautādama!
Puiša mantas diezingan
Šaurajās biksītēs.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Kas godīga mātes meita,
Puišam mantas nemeklēja;
Puišam mantas dievsungana
Zem baltiem lemešiem,
Zem baltiem lemešiem,
Zem zaļiem velēniem,
Zem zaļiem velēniem,
Zem bērīšu kājiņām.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 154 -

3. Kas prātīga mātes meita,
Puišam mantas nemeklē;
Tam puišam mantas gana,
Kas lemešus valdīt prot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

15355.

Lai man tika, kas man tika,
Tā pļaviņa, tā man tika:
Baltābula tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15356.

Pāri lēcu par galdiņu,
Par deviņi zobentiņi
Svainīšam roku dot
Par vietiņas raudzīšanu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

15357.

Raugiet, brāļi, tīrumiņu,
Tīrumāi maize aug;
Neraugiet stiklu logu,
Ne margotas istabiņas!
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

15358.

Raug', bāliņi, man vietiņu,
Raugi vieglas dzirnaviņas,
Ka es varu viegli malt
Ar tām tautu šķaudaļām!
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

15359.

Sliktam, brāļi, nedodiet,
Labam drīzi nevēliet,
Labam drīzi nevēliet,
Kamēr vietu raudzījāt!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

15360.

Svainīt manu mīlamo,
Tevi turu ticamo,
Tevi sūtu vietraudžos,
Ne īsto bāleliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15361.

Svaini sūtu vietraudžos,
Nesūtīju bāleliņu:
Brālīts teica labu vietu,
Znotu draugu gribēdams.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

15362.

Viena pati man māsiņa
Kā zīlīte zariņā,
Tās nedošu nevienam,
Tīrumiņu neredzējis.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu