SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

14. Pieņem precības

a) Meita gājēja un ar mātes un brāļu atļauju apsolās

15296.

Ai jel manu muļķa dabu,
Manu gudru neapdomu:
Tai pirmā vakarā
Tautiņām apsolīju.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

15297.

Dod, māmiņa, neliedz mani
Pirmajām(i) tautiņām:
Pirmajāmi tautiņām,
Tām Laimiņa līdzi gāja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dod, māmiņa, neliedz mani,
Piermāi tautu jājumāj;
Piermāi tautu jājumāj
Dēkla, Laima līdzi nāca.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

2. Pirmajami tautietimi
Tek Laimiņa vārtu vērt;
Otrajami, trešajami
Stāv pie vārtu raudādama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

3. Pirmajām tautiņām
Tek Laimīte vārtu vērt;
Jau otrām, jau trešām
Sūta savas kalponītes.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

15298.

Dod nu mani, māmulīte,
Tīk manam prātiņam:
Smuks puisītis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Pats sēdēja kumeļā,
Valodiņa istabā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

15299.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Daugavieša precējama:
Ziemu braucu kamanās,
Vasar' ziedu laiviņā.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

15300.

Iešu, iešu, kā neiešu,
I pie maza arājiņa;
Pate arklu ienesīšu
Lielajā tīrumā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Iešu, iešu, kā neiešu,
Pie mazā arājiņa;
Pate arklu aiznesīšu,
Pat' aizjūgšu kumeliņu.
Pate vagu pārdzinīšu
Par lielo tīrumiņu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

15301.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Pie tā sila švāgarīša;
Jau tam sila švāgaŗam
Auga rudzi griezdamies.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15302.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Silmalieša precējama;
Ja neauga rudzi mieži,
Auga laba skalu malka.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 150 -

15303.

Ietin iešu, neliegšos,
Pie mazā arājiņa:
Mazajam arājam
Tīri rudzi klētiņā.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

15304.

Ej, brālīt, pielūdz māsu,
Lai neieti šoruden!
- Ietin iešu, nepalikšu,
Brālītim spītēdama.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

15305.

Es gribēju sieviņ' precēt,
Citi puiši man aizliedza.
Es daboju to meitiņu,
Kur puisēni dalījās.
224 [Kabilē (Kld)].

15306.

Gan ar skaista (es) uzaugu,
Gan ar daiļi iznesos;
Nu pievīle nelietīts,
Kumeļā sēdēdams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

15307.

Kā būs man purvu brist,
Jaunas kurpes kājiņā!
Kā būs manim atsacīt
Patīkamu tēva dēlu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Grūt' man bij kalnā kāpt,
Pret saulīti skatīties;
Grūt' man bija atsacīt
Patīkamam tautiešam.
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

2. Netīk, man purvā brist,
Baltas zeķes kājiņā;
Netīk man atsacīt,
Patīkamis tēva dēls.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

15308.

Nedomāju, negādāju
Šogad iet tautiņās;
Kuŗi vēji atpūtuši
Pa prātam arājiņu?
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15309.

Patīk man balts zirdziņš,
Balta zirga jājējiņš;
Balta zirga jājējami
Šķind naudiņa kabatā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

15310.

Plata upe, šaura laipa,
Kā būs man pāri iet!
Kā būs man atsacīt
Iemīlētu tēva dēlu!
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

15311.

Precēj' mani, kas precēja,
Brāļi liedza, nevēlēja.
Ko, brālīši, nu sakiete,
Nu prec mani bajāriņis?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15312.

Siliņs zied mēļem ziedem,
Žēl man mīt kājiņām;
Tautešam mīļi vārdi,
Žēl viņam atsacet.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu