SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Tautu dēla jeb precinieku dziesmas

14701.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kā pielūgšu meitas māti?
Pliku galvu, bez cepures,
Medus kanna rociņā, -
Ak Dieviņ, ak Dieviņ,
Nu pielūdzu meitas māti,
Nu būs jauna līgaviņa,
Zvaigžņu deķu audējiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14702.

Ar laiviņu iesaīru
Baltu gulbju saliņā;
Ar valodu piesaglaudu
Pie tās meitu māmaliņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14703.

Ausā māmiņ, redz kur dēliņš!
Ir tev tāda zeltenīte?
Zīdes svārki, vikszābaki,
Melna caunas cepurīte.
333 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dackuta [Das gut], māmiņa,
Redz kur dēliņš!
Kur jums tāda
Zeltainīte?
Riņķots kažoks,
Briedaine josta,
Trīsstūŗu cepure,
Sudraba puški.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

2. Opsa māte, še bij puika!
Kur jems tādas dzeltainītes?
Zobens grieza baltu smilti,
Pieši dubļus izārdē.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

14704.

Baltu seju tautu meita,
Sīku zīļu vainadziņu;
Izsakrita zadināt
Mani balti brāleliņi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14705.

Bildināšu meitu māti,
Bet es viņu nelūgšos.
Ne tu viena māte biji,
Ne tev vien meitas bija,
Vēl citai māmiņai
Tādas pašas zeltainītes.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

14706.

Bij man viena rieksta dēļ
Locīt visu lazdu krūmu?
Bij man vienas māsas dēļ
Lūgties visus bāleliņus?
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Bij man viena rieksta dēļ
Tādu lielu lagzdu liekt?
Bij man vienas meitas dēļ
Tādu bargu māti lūgt?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Bij man vienas rozes dēļ
Nopostīt rožu krūmu?
Bij man vienas māsas dēļ
Lūgties visus bāleniņus?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 73 -

3. Būs man viena rieksta dēļ
Līdz zemīti lagzdu liekt?
Būs man vienu tautu dēļ
Rūdināt māmuliņu?
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

14707.

Brīžam jūŗa ledu lauza,
Brīžam sita sudrabiņu;
Brīžam māte meitu sola,
Brīžam savu kalponīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14708.

Dedzin' skalu, dedzin' sveci,
Kas no tiem gaiši degs?
Bildin' māti, bildin' meitu,
Kuŗa man atbildēs?
Pastarīte atbildēja,
Šūpulī gulēdama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

14709.

Dedzin' sveci, dedzin' skalu,
Kas manim gaiši degs?
Bildin' māti, bildin' meitu,
Kuŗa man atbildēs?
Pati māte atbildēja,
Savu meitu nedodama.
206 [Kuldīgas apriņķī].

14710.

Dod dodama, māte, meitu,
Ko tik ilgi diņģējies?
Apkalts mans kumeliņš,
Dīžā tavu pagalmiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Dod dodama, māte, meitu,
Ko tik ilgi kavējies?
Man kaustīts kumeliņš,
Skaldīs tavu pagalmiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Drīzi drīzi, ātri ātri
Mielo mani, meitu māte!
Man kaustīts kumeliņš,
Izmīs jūsu pagalmiņ'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

3. Soli, māte, soli meitu,
Ko tik ilgi diņģējies?
Ko tas manis kumeliņis
Danco tavas nama durvis,
Danco tavas nama durvis,
Rausta stangu iemauktiņus?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

14711.

Dod, māmiņa, man meitiņu,
Dod lielo, dod mazo:
Dod mazaju lielai līdzi,
Ūdentiņa nesējiņu!
190 [Kuldīā].

14712.

Dod, māmiņa, man meitiņu,
Dod to pašu lielāko;
Neba kāda skuķa dēļ
Sviedroj' savu kumeliņu!
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

14713.

Dod, māmiņa, man meitiņu,
Kur tu liksi, nedevusi?
Atnāks krievi, aizvedīs,
Nebūs tev, nebūs man.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14714.

Dod, māmiņa, man meitiņu,
Kur tu liksi, nedevuse?
Kas tev pašai maizes dos,
Kas tavai meitiņai?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14715.

Dod, māmiņa, to meitiņu
Zeltainiemi matiņiemi!
Tā ir mana līgaviņa
Slokojo(?) augumiņu.
190 [Kuldīā].

14716.

Dod, māmiņ, to meitiņu
Zilajām actiņām!
Es tai pirkšu zīda kleitu
Sudrabiņa šņorītēm.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

14717.

Dodiet man brandavīnu,
Es nevaru al's piedzert;
Dodiet man mātes meitu,
Lai dzīvīte neizput!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

14718.

Droši jaju, droši braucu
Lielas naudas kumeliņu;
Droši varu bildināt
Liela rada brāļa māsu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 74 -

14719.

Droši jāju, droši braucu
Lielas naudas kumeliņu;
Nedrīkst' droši bildināt
Liela rada līgaviņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

14720.

Es atradu tautu meitu
Rožu dārzu ravējot.
Saki tiesu, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14721.

Es atradu tautu meitu
Linu lauku ravējam.
Saplūkusi idru sauju,
Dod manam kumeļam.
Neēd idru kumeliņš,
Tas grib pašas ravētājas.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

14722.

Es atradu tautu meitu
Strautāi sagšas velējot.
Velē baltas, puško greznas,
Segs' manai māmiņai!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14723.

Es mācēju daiļi jāt,
Mīļi lūgt meitu mātes:
Melna vista padusē,
Alus kanna rociņā.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

14724.

Es neiešu no šīs sētas,
Līdz tā rīta zvaigzne lēca,
Līdz tā rīta zvaigzne lēca,
Līdz māmiņa meitu deva.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

14725.

Es nezinu, kā dziedāt,
Es nezinu, kā runāt,
Es nezinu, kā bildinu
Jaunu meitu māmaļiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14726.

Es precēju tautu meitu,
Viņa saka: dvieļu nav.
Nāc pie manis, došu linus,
Audīs' dvieļus pavasar.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Es precēju tautu meitu,
Viņa saka, dvieļu nav.
Dod man sēklas, sēšu linus,
Nāc rudeni linu plūkt,
Nāc rudeni linu plūkt,
Pavasari dvieļu aust!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14727.

Es redzēju smuku meitu
Sarkanrožu dārziņā.
Sniedz rociņu, dod mutīti,
Paliec mana mīļākā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14728.

Es tai meit's māmiņē
Aukst's rok's sūmenē,
Lei ta man apprecē
Raib' cimd' adetej'.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

14729.

Es tai meitu māmiņai
Ķīlām devu kumeliņu,
Lai meitiņas neizdeva
Līdz citam rudeņam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14730.

Es tai meitu māmiņai
Ķīlām devu kumeliņu,
Lai tā manu līgaviņu
Pa godam audzināja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

14731.

Es tai meitas māmiņai
Ķīlām savu zirgu devu;
Man patika tā meitiņa,
Lai citam neapsola.
216 [Ventspilī].

1. Es tai meitu māmiņai
Ķīlām savu zirgu devu:
Patīk manim tā meitiņa,
Ka citam neizdeva. -
Kad es gāju bildināt,
Sastikos aizvedam.
Pieciest man to meitiņu,
Savu labu kumeliņu!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

14732.

Gudri bija gulbi šaut
Lielā dūņu ezarā;
Gŗūti man tautu meitu
No brāļiem izprecēt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 75 -

14733.

Ja māmiņam zelt' dos,
Mūžam meit' nedabus;
Ja rociņ' nobučes,
Ka gribes, ta dabus.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

14734.

Jauns es biju, nezināju,
Kā lūgt meitu māmuliņu:
Vai papriekšu roku sniegti,
Vai dot vaska ritenīti?
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

1. Jauns es biju, nesapraša,
Kā bildina meitu māti:
Vai papriekšu roku dot,
Pēc vēl laist valodiņu?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Jauns es biju, nezināju,
Kā bildināt meitu māti:
Vai papriekšu roku dot,
Vai dot saldu brandavīnu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14735.

Jo minama dadžu lapa,
Jo tā plati plātījās;
Ja lūdzama meitu māte,
Jo tā liela lielījās.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

14736.

Kad es gāju meitu lūgti,
Riekstus bēru kulītē.
Vienu sauju namā bēru,
Otru sauju maltuvē.
Kamēr meitas riekstus lasa,
Es pielūdzu māmulīti.
315 [Jaunjelgavā], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

14737.

Kad es gribu, es apkaļu
četras kājas kumeļam;
Kad es gribu, es izviļu
Visas meitas māmiņai.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

14738.

Kad es gribu, es apkaļu
Visas kājas kumeļam;
Kad es gribu, es nelūdzu
Vis tās meitu māmulītes.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

14739.

Kam bij manim kalnā kāpti,
Pret saulīti skatīties?
Kam bij manim tik jaunam
Meitu māti bildināt,
Meitu māti bildināt,
Saukt par savu māmuliņu?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

14740.

Kas tai kazu kažokā,
Ka tik dārgi jāmaksā?
Kas tai meitu māmiņā,
Ka tik ilgi jālūdzās?
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

14741.

Kas tam miežu tīrumam,
Ka tik daudz jālokās?
Kas tai meitu māmiņai,
Ka tik daudz jālūdzās?
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14742.

Kas var liegti vējiņam
Rožu krūmu vēdināt?
Kas var liegti puisēnam
Daiļu meitu bildināt?
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 424 [Barkavas pag. Rz].

14743.

Krīt', priedīt, kad es cirtu,
Krīt' manāi laipiņā;
Nāc, meitiņ, kad es ņēmu,
Nāc manami mūžiņam!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14744.

Kūru labu lielu guni,
Tur man labi sildīties;
Ņēmu labu drošu sirdi
Pret to meitu māmuliņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14745.

Kur tu iesi, tautu meita,
Nevienam nevajaga?
Nāc pie mana bāleliņa,
Tam vajaga līgaviņas.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

14746.

Labvakar, daila meita,
Sniedz rociņu, dod mutīti,
Sniedz rociņu, dod mutīti,
Būsi mana līgaviņa!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 76 -

14747.

Laiku laiku audzināju
Lielas naudas kumeliņ';
Laiku laiku bildināju
Diženo mātes meitu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14748.

Lēni liecu to lazdiņu,
Kam riekstiņi galotnī;
Mīļi lūdzu to māmiņu,
Kam meitiņas dailas aug.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

14749.

Lepna lepna tā meitiņa,
Gaida mani lūdzamies.
Lai tev' lūdz sirma cūka
Ar deviņi sivēniņi!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14750.

Loc', Dievī, man mēlīti
Uz visām valodām,
Kā locīja lakstīgala
Uz visām dziesmīnām!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14751.

Lūdzu māti raudādams,
Lai tā deva šorudeni,
Lai tā deva šorudeni
Man gultiņas taisītāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14752.

Māte māte, tava meita,
Tā būs mana līgaviņa!
Tai es pierkšu brūnus svārkus,
Līdz pusei norakstītus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14753.

Māte mīļā, māte
mīļā,
Dod man savu mīļu meitu,
Dod man savu mīļu meitu,
Man, mīļami dēliņam!
226 [Kandavā (Tl)].

14754.

Mana mana tā meitiņa,
Tās nedošu nevienam;
Man māmiņa pavēlēja,
Kāju aut nemācēja.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana mana tā meitiņa
Un citami nevienam;
To Laimiņa man vēlēja
Jau, maziņu auklēdam'.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14755.

Mana mana tā meitiņa,
To nedošu nevienam;
To man bija Dieviņš lēmis,
To māmiņa lolojuse.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Dar', Dieviņ, ko tu gribi,
Es neļāvu tās meitiņas,
To Laimiņa man laiduse,
I māmiņa auklējuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14756.

Meitiņ, puiša nenicini,
Vai iedama, neiedama:
Puisīts kāps kumeļā,
Jās citā maliņā.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

14757.

Meitiņ, puiša nenicini,
Vai gājuse, negājuse:
Nezināji mūžiņāi,
Kas ņems tavu vainadziņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

14758.

Meitiņ, puiša nenicini,
Vai gājuse, negājuse;
Puišam mieži tīrumā,
Tev pūriņš nedarīts.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14759.

Meitiņ, puiša [puišu] nenicini,
Vai gājuse, negājuse;
Puisīts ēda rudzu maizi,
Miežu dzēra alutiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14760.

Meitiņ, puišu nenicini,
Vai gājusi, negājusi;
Puisīts sievu gan dabūs,
Meitiņ' vīra nedabūs.
18 (Meņģelē).

14761.

Meitu māte, meitu māte,
Saderim, saderim!
Tev pieder rožu dārzs,
Man tā rožu ravētāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 77 -

14762.

Mīļais tēvs, mīļā
māte,
Do(d) man savu mīļo meitu!
Es pie viņas tā gulēšu,
Ūdens cauri netecēs.
1191 [Ēveles draudzē].

14763.

Mīstame linus,
Lai birst spaļi;
Lūdzam māmiņu,
Lai deva meitu.
Ja māte nedeva,
Lūgsim tēvu;
Ja tēvs nedeva,
Lūgsim brāli;
Ja brālis nedeva,
Lūgsim māsu;
Ja māsa nedeva,
Zagsim zagšus.
- Zagšus zagta, vari ņemta
Ilga mūža nedzīvos.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

14764.

Pabažnieki, bīrenieši,
Turat mietu šoruden:
Dodat vienu liepas zaru
Pretim zaļu ozoliņu!
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

14765.

Nāc, daiļā tautu meita,
Paliec mana līgaviņa!
Tu jau mani aizdziedāji,
Tīc' manam prātiņam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

147651.

Nāc man līdzi, tautu meita,
Ja nebija mātes žēl,
Pakar savu vainadziņu
Kuplā liepas zariņā!
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

14766.

Nāc, meitiņa, tu pie manis,
Tu labāka nedabūsi;
Man dreijāti gultas stabi,
Pāvu spalvu spilvenīši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

14767.

Nāc, meitiņa, tu pie manis,
Tu labāka nedabūsi.
Pēc tu nāksi, es neņemšu,
Tu staigāsi raudādama;
Arājiņu nosmādēji,
čigāns tevi apprecēs.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

14768.

Nāc mežā, lauka meita,
Mežā laba dzīvošana:
Paši pūta, paši dega
Mani bērzu žagariņi.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14769.

Nāc mežos, lauceniece,
Mežos laba dzīvošana:
Kad saulīte, tad pakrēslis,
Kad vējiņš, tad aizvēja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

14770.

Nāc nākdama, tautu meita,
Dod dodama vaiņadziņu!
Kāpēc manu bāleliņu
Jau tik ilgi kaitināji?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

14771.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nāc pie manis padzīvot;
Nāc dievīga vaiņagā,
Kā rozīte ziedēdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14772.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nevil mana bāleniņa,
Ja tev nava pilna pūra,
Lieci skujas dibenā!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

14773.

Nāc nākdama, tautu meita,
Žēlo mani žēlodama:
Kungi mani kaŗā sūta,
Jaunu puisi dēvēdami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14774.

Nāc pie manis, jauna meita,
Es bij' katla kalējiņš;
Krauklīts manim ogles dzēsa,
Vārna plēšas kustināja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 78 -

14775.

Nāc pie manis, jauna skuķe,
Šūtu kurpju klaudzināt;
Gana tu čabināji
Ar tām kārklu vīzītēm.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

14776.

Nāc pie mani, tautu meita,
Es tev' viegli maldanāšu:
Ūdens dzirnas rudzus malti,
Vēja dzirnas iesaliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14777.

Nāc pie manis, tautu meita,
Grūta darba nedarīsi:
Tu staigāsi vaŗa grīdu,
Glāžu durvis vārstīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

14778.

Nāc pie manis, tautu meita,
Ir basāmi kājiņām;
Ja man Dievis palīdzēs,
Es apaušu kurpītēs.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Nāc pie manis, tautu meita,
Ir ar vienu vilnainīti;
Ja man Dievs palīdzēs,
Būs mums otra dzīvojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Nāc pie manis, tautu meita,
Vienā linu krekliņā;
Ja man Dievis palīdzēs,
Es apkalšu sudrabā.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

14779.

Nāc pie manis, tautu meita,
Nāc, rociņas nomazgājse:
Maza mana dzīvošana,
Grib ražani dzīvojam.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

14780.

Nāc pie manis, tautu meita,
Nieku bēdu nebēdā:
Man pašam mieži rudzi,
Pašam bēri kumeliņi.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14781.

Nāc pie manis, tautu meita,
Pie man' laba dzīvošana:
Pie man' skali gaiši deg,
Dēļu griesti istabā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

14782.

Nāc pie manim, tautu meita,
Tu bagāta nedabūsi;
Ni ņems tevi lieli kungi,
Ni bagāti tēva dēli.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14783.

Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labāka nedabūsi:
Dēļiem cirsta mana gulta,
Irbju spalvas spilveniņi.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

14784.

Nāc pie manim, tautu meita,
Tu labāka nedabūsi:
Man dreijāti gultas stabi,
Ēvelēta gultas grīda.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14785.

Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labāka nedabūsi;
Neņems tevi kunga dēli,
Neguldīs spilvenos,
Ņems tev' zemes arājiņš,
Sauks arāja līgaviņu.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

1. Nāc, meitiņa, tu pie manis,
Tu labāka nedabosi.
Kunga dēla nedabosi,
Muižiņāi nedzievāsi,
Spilvenos nesēdēsi,
Sudrabota nestaigāsi.
Pēc tu nāksi, es nejemšu,
Tu staigāsi raudādama,
Tu staigāsi raudādama,
Manis gauži lūgdamās.
154 [Stroķos (Vecpils pag. Lp)].

14786.

Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labāka nedabūsi;
Neņems tevi kungu dēli,
Nesauks tevi gaspažiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

14787.

Nāc pie manis, tautu meita,
Tu labāka nedabūsi;
Tu, labāka meklēdama,
Pate brauksi žagaros.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

- 79 -

14788.

Nenāk meitas pie manim,
Sak', man sīva māmuliņa.
Nāc, meitiņa, nebēdā,
Mana daļa, ne māmiņas!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14789.

Nenāk meitas pie manim,
Teic man sīvu māmuļīti.
Nāc, meitiņa, nebēdā,
Ne māmiņa mūs' mūžam!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14790.

Palīdziet, labi ļaudis,
Meitu mātes pierunāt;
Pasolāti, es grib' dot
Lūsādiņas kažociņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14791.

Patīk manim tā meitiņa,
Ko darīšu, ka nenāk?
Ai Dieviņ, labi būtu,
Kad varētu pierunāt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tikt man tīk tautu meita,
Ko darīt, ka nenāk?
Ai Laimiņa, labi būtu,
Kam varētu piemānīt.
113 [Alūksnē].

14792.

Pats es dzēru, pats maksāju
Krogā saldu alutiņu;
Pats precēju līgaviņu,
Tēvam, mātei nezinot.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14793.

Pirmo jāju jājumiņu
Pirmo reizi bildināt.
Vēru durvis, spēru kāju,
Sviedu zelta gredzentiņu;
Svied pretī, tautas meita,
Savu zīļu vainadziņu!
226 [Kandavā (Tl)].

14794.

Puķīt, daiļā mātes meita,
Nāc pie manis šoruden!
- Sirsniņ, mīļo tēva dēls,
Es neiešu šoruden.
Ja tev tīk, tad tu gaidi
Līdz citam rudeņam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

14795.

Puķīt mana, rozīt mana,
Kam tu mani kairināji
Pērno gadu, šo gadiņu,
Līdz citam rudeņam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14796.

Purvā auga tautu meita,
Niedres skalus dedzināja;
Nāc pie mana bāleliņa
Vasku sveces dedzināt!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14797.

Purā auga tautu meita,
Rāvienā velējās;
Nāc pie mana bāleliņa,
Tad velēsi ezerā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14798.

Raibu cimdu adītāja,
Nāc pie mana bāleliņa!
Es adīju gana raibus,
Bāliņam nepatika.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Raibu cimdu aidītāja,
Ej pie mana bāleliņa!
Es adīju gana raibus,
Bāliņam rokas sala.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

14799.

Saki īsti, tautu meita,
Vai būs' mana, vai nebūsi?
Lai es savu kumeliņu
Tev's dēļ velti nesvīdinu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

14800.

Sak' tiešām, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi?
Ja tiešām mana būsi,
Valkā manu gredzeniņu!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14801.

Sak' tiešām, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi,
Lai es savu sīku naudu
Ar citām(i) netērēju.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)], 110 [Cēsīs], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 80 -

14802.

Sala jūra, Daugaviņa,
Vēl zālīte nesasala;
Tēv' ar māti pierunāju,
Vēl meitiņas nevarēju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Visa jūra sasalusi,
Jūras kāja nesalusi;
Tēv' ar māti pierunāju,
Meitas vien nevarēju.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

14803.

Sarkanā brūklenīt'
Istabā ietecēja.
Es nebiju puiša vērte,
Nedrīkstēju bildināt.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

14804.

Sarkans alus kanniņā,
Luste man tevis dzert;
Smuka, balta mātes meita,
Luste man tevis ņemt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14805.

Sasaskaitās tautu meita,
Gaida mani lūdzoties.
Lai lūdzās sirma cūka
Ar saviem sivēniem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14806.

Šilkiem šūta tautu meita,
Nāc pie mana bāleliņa!
Bij manami bāliņami
Sudrabiņa zābaciņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14807.

Šitij pate toutu meita
Būs munam bāliņam:
Tādi poši sārti vaigi
Kā munam bāliņam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14808.

Šoruden, šoruden
Maza mana līgaviņa.
Liku vaļu, lai tā auga
Līdz citam rudeņam.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

14809.

Šo rudeni, to rudeni
Maza mana līgaviņa.
Brāļi, laiku noliciet,
Līdz kuŗam rudenam?
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14810.

Sīksta vīksne lūkus plēst,
Gudra meitu māmuliņa:
Divkārt zirgu nosvīdēju,
Gala vārdu nedabūju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Aiji aiji ciema meita,
Tavu gudru padomiņu:
Trīsreiz bēri nosvīdēju,
Gala vārda nedabūju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14811.

Sīkstis bija vīkšņu celms,
Lepna meitu māmuļīte;
Es nociertu vīkšņu celmu,
Pielūdz' meitu māmuļīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Sīksta liepa lūku plēst,
Sīksta meitu māmulīte;
Es noplēsu sīkstu liepu,
Pierunāju māmulīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14812.

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā manis kumeliņis.
To man dara meitu māte,
Ne dod meitu, ne atsaka.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

1. Lietiņš lija, smildzināja,
Laukā laidu kumeliņu;
To man dara meitas māte,
Ne tā sola, ne atsaka.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā manis kumeliņis.
To man dara meitu māte,
Nei tā deva, nei atsaka,
Nei tā deva, nei atsaka,
Ne vāķ manu kumeliņu,
Saldē manu kumeliņu
Uz to ledus gabaliņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14813.

Sniedziņš sniga, putenēja,
Laukā sala kumeliņš.
To man dara meitu māte,
Ne dod meitu, ne atsaka.
Dod dodama, māte, meitu,
Ko tik ilgi kaulējies?
Ko tas manis kumeliņis
Danco tavas nama duris,
Danco tavas nama duris,
Rausta stangu iemauktiņus?
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

- 81 -

14814.

Snieg sniedziņis, putināja,
Laukā manis kumeliņis.
To man dara meitu māte,
Ne dod meitu, ne atsaka,
Ne dod meitu, ne atsaka,
Gaida mani ballējam.
Ballē tevi purva pūce,
Vai es citu nedabūšu?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Sēd' pie meitu māmuliņas.
Ne tā sola, ne atsaka,
Gaida mani balanām.
Balan' tevi purva pūce,
Vai es citu nedabūšu?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14815.

Strauja strauja upe teki,
Nedrīkstēju pāri jāt;
Strauja strauja mātes meita,
Nedrīkstēju bildināt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14816.

Sudrabota tautu meita,
Nāc pie mana bāleliņa!
Ja tu biji sudrabota,
Caunots manis bāleliņis.
224 [Kabilē (Kld)].

14817.

Sudrabota cielaviņa,
Laižies zelta vērlakā:
Visgudrā mātes meita
Nāc pie manis(?) bāleliņa!
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

14818.

Tādu daru vezumiņu,
Kādu zinu vilcējiņu;
Tādu meitu bildināju,
Kādu zinu nācējiņu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

14819.

Tautu meita dzeltānīte,
Griez galviņu pa manim:
Es būš' tavs arājiņš,
Tev maizītes devējiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14820.

Tautu meita dzeltāniņa,
Meties biedru ar maniem,
Nāc rudeni linu plūktu,
Pavasari dvieļu aust!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14821.

Tautu meita dzeltānīte,
Nāc pie mana bāleliņa!
Bij manam bāliņam
Pieci sirmi kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14822.

Teic taisnību, tautu meita,
Būsi mana, vai nebūsi?
Ja tu mana nebūdama,
Lai es citu bildināju.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Atbild' man bildēdama
Kā godīga mātes meita!
Ja tu man atsacīsi,
Es citur lūkošos.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14823.

Tev, bērziņi, daudzi zaru,
Met vecos noriešam;
Tev, māmiņa, daudzi meitu,
Dod lielajas tautiešam!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14824.

Tec' ar man'i, aj ar man'i,
Aj ar man'i parunuot;
Jū tev' tika pruoteņam,
Aj pī muna bruol'el'eņ'!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

14825.

Tīru rudzu malējiņa,
Nāc pie mana bāleniņa:
Stāv manam bāliņam
Tīri rudzi nemaļami.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14826.

Tik ilgs situ tautu galdu,
Kamēr lēca skabardziņa:
Tik ilgs lūdzu tautu māti,
Kamēr meitu atvēlēja.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

- 82 -

14827.

Tikām dzēru rūgtu alu,
Ikām bites medu nesa;
Tikām kūlu meitu māti,
Ikām meitu pavēlēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tikmēr dzēru miežu alu,
Kamēr kājas līcin līka;
Tikmēr lūdzu meitu māti,
Kamēr meitu pavēlēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14828.

Tiekām liecu ozoliņu,
Līdz saliecu ritelē;
Tiekām lūdzu meitu māti,
Līdz meitiņu apsolīja.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

14829.

Tikām lūdzu meitu māti,
Kamēr meitu atvēlēja;
Kad meitiņu atvēlēja,
Tad par kalnu dziedādams.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

14830.

Trīs dieniņas sasēdēju,
Meitu mātes lūgdamies;
Kad meitiņa rociņā,
Knip' ar knipi mugurā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14831.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Guļu guļba [=gulbja] siliņā,
Guļba meitu precēdams
Jaunajam bāliņam.
18 (Kliģenē), 28.

14832.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Rudziem līžu līdumiņu;
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Pie tās meitu māmuliņas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14833.

Tu meitiņa, es puisītis,
Abi ļaužu valodā;
Iesim abi baznīcā,
Šķirsim ļaužu valodiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14834.

Tupu tupu, rāpu rāpu
Apkārt meitu māmuliņu;
Tikām tupu, tikām rāpu,
Kamēr meitu apsolīja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14835.

Uguntiņ', dzirkstelīt,
Palīdz' alu padarīt;
Līgaviņa, mātes meita,
Palīdz' mūžu nodzīvot!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Maza maza dzirkstelīte,
Palīdz' guni kurināt;
Maza maza līgaviņa,
Palīdz' dzīves sadzīvot!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14836.

Vēl tiešām nezināju,
Kuŗa mana līgaviņa;
Tādēļ lūdzu meitu māti,
Lei man meitu apsolīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14837.

Vaca muote čeberkuoje,
Kū mes divi runajom?
Tev meiten'es saauguše,
Dūd man vīnu mal'ejeņ'!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu