SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Ciema kukulis un brandvīns no precinieku puses

14650.

Aizgula malns d'eb'ess,
Darēs rosu t'eirumā;
Atjuoj tautys nu tuol'īnis,
Darēs olu mām'eņai.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

14651.

Dodat man, dodat man
Precenieka brandaviņa!
Man iespēra kumeliņš
Par to pašu vēderiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

14652.

Dzērumā tautas vīla
Manus baltus bāleliņus,
Solīdamas auzu sieku
Pretī rudzu malējiņu.
Brāļi, auzu neņemat,
Malējiņas nedodat:
Auzas auga tīrumā,
Neaug māsas bāliņos.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

14653.

Dzer, bāliņi, alu, medu,
Ja tev deva sveši ļaudis,
Dzer par savu sīku naudu,
Ne par manu augumiņu!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 68 -

14654.

Dzer, bāliņi, alu, medu,
Ja tev deva sveši ļaudis!
Ies māsiņa, vai neies,
Tev paliks dzērumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14655.

Dzer, bāliņ, alu, medu,
Ja tev deva sveši ļaud's!
Tā vārdiņa vien nesaki:
Doš' māsiņu malējai.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14656.

Meitu māte sēž aiz galda
Vīna glāzi rociņā.
- Dzer, memmiņa, nepiedzer,
Ne tu dosi, ne es iešu!
268 [Lustēs (Sīpeles pag. Jg)].

14657.

Meitu mātes istabiņa
Diža ceļa maliņā.
Ik rītiņus jauni puiši
Tur sajāja brokastā,
Tur sajāja brokastā
Līgaviņas lūkoties.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

14658.

Meitu mātes istabiņa
Diža ceļa maliņā;
Tur sajāja svētu rītu
Jauni puiši brokastā.
- Dzer, māmiņa, vīn' ar alu,
Dos' meitiņu, vai nedos'.
- Ej, puisīti, kambarā,
Jem no pulka, kādu gribi!
- To es ņemšu, tā man tika,
Sarkanrožu vaidziņiem,
Sarkanrožu vaidziņiem,
Zilajām actiņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

14659.

Meitu mātes istabiņa
Liela ceļa maliņāi;
Tur sanāca svētu rītu
Jauni puiši brokastēi.
Tie tur dzēra medus alu,
Cienāj' meitu māmuļīti.
- Dzer, māmiņa, nebēdāji,
Parādāi nepaliksim:
Az kalniņa kupla liepa,
Tā parādu maksātāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14660.

Meitu mātes istabiņa
Liela ceļa maliņā;
Tur sanāca svētu rītu
Jauni zēni ciemoties.
Tur tie dzēra saldu alu,
Cienāj' meitu māmuliņu:
"Ciema māte, māmuliņa,
Audzē manim līgaviņu!"
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14661.

Pirku alu, pirku medu,
Pirku spranču brandeviņu,
Dzirdu savu sievasmāti,
Lai nāk meita, vai nenāk.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14662.

Pirku vīnu, pirku medu
Meitu mātes dzirdināt.
Dzer, māmiņa, līdz piedzer,
Dosi meitu, vai nedosi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

14663.

Redz kur puika, kam ir nauda,
Kas par naudu nebēdāja:
Pirka spranču brandavīnu,
Precēj' jaunu līgaviņu.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

14664.

Sēdam, meitas, rindiņā,
Dzeŗam spranču brandavīnu!
Man atnāce no Sprančiem
Dižanais tēva dēls.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14665.

Sola man dēlu māte,
Sola sieru, sola dēlu.
Sieru ņēmu, to apēdu,
Kur lai tavu dēlu lieku?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

14666.

Tautiets manu māmuliņu
Vīnu, medu dzirdināja.
Dzēr' māmiņa, nepadzēra,
Solīj' mani, neiedeva.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

- 69 -

14667.

Tautiets manu māmuliņu
Vīnu, medu vien dzirdīja.
Dzer, māmiņa, kad tev dod,
Vai es iemu, vai neiemu!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14668.

Tautiets manu māmuliņu
Vīnu, medu vien dzirdīja.
Dzer, māmiņa, nebēdā,
Ne tu dosi, ne es iešu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14669.

Tautiets manu māmuļiņu
Vīnu, medu vien dzirdīja.
Dzer, māmiņa, nebēdā,
Soli mani, es neiešu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

14670.

Tautiets manu māmuliņu
Vīnu, medu vien dzirdīja.
Dzer, māmiņa, cik tu gribi,
Es jau pate atsacīšu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14671.

Tautiets manu tēv' ar māti
Vīn' ar medu vien dzierdīja.
Dos māmiņa, es neiešu,
Velt' būs tavis cienājums.
150 [Paplakā un Joguļos (Virgas pag. Lp)].

14672.

Vakar mani māte kūla
Ar vītula žagariņu;
Še nu, māte, brandaviņš
Ar vītula biķerīti!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

14673.

Vakar mani māte kūla,
Pa nātrēm viļādama;
Šodien jāja precenieki, -
Še, māmiņa, brandaviņš!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Vakar mani māte kūla
Ar to poda maisāmo;
Šodien jāja precinieki, -
Dzer nu, māte, brandaviņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu