SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Zīle dzied, pareģo

13938.

Aši aši zīle dzied
Asa mieta galiņā;
Aši cirtu kumeļam
Smalku linu pātadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

13939.

Dzied~, zīlīte, i nedziedi,
Lec uz vārtu stuburīša,
Tam puišam sievu ņēma,
Kurs varēja pabarot.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

- 407 -

13940.

Labi mana zīle dzied
Labajā rociņā:
Kā es iešu, tā pārvešu
Brālīšam līgaviņu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13941.

Lēņi lēņi zīle dzied,
Kumeliņu seglojot;
Dievs dod meitu māmiņai
Lēņi laist valodiņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

13942.

Pasaklaus~, bruoleleņ,
Kuru rūku zeile dzīd;
Kad pa kreisū zeile dzīd,
Grīz pa lobū kumeleņu!
409 [Līksnas pag. D].

13943.

Zīle brēca ozolā,
Es segloju kumeliņu.
Ja būs man Dievs vēlējis,
Es tukšā nepārnākšu:
Pārnesīšu baltus cimdus,
Norakstītu nēzdaudziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13944.

Zīle dzieda, zīle brēca
Mana brāļa namgalā.
Tā mazaja, tā smukaja,
Tā būs mana līgaviņa;
Tai es došu savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu:
Tai es došu sav~ laidaru,
Savas govis raibaļiņas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

13945.

Skaisti man zīle dzied,
Kumeliņu sedlojot.
Dos Dieviņš, liks Laimiņa,
Būs pirmā jājumā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

13946.

Sudrabiņa zīle dzied,
Kumeliņu seglojot.
Ja man Dievis palīdzēs,
Raudās viena meitu māte.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

13947.

Sudrabiņa zīle dzied
Mana staļļa galiņā;
Sudrabiņa tautu meita
Būs man kāju āvējiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)]. 190 [Kuldīā].

13948.

Sidrabiņa zīle dzied
Staļļa spāres galiņāi.
Laidies, zīle, zemītē,
Nāc man līdz tautiņās!
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

13949.

Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Zelta puški locījās
Zem kumeļa kājiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Zelta puķe laistījās
Zem kumeļa kājiņām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

13950.

Sudrabota zīle dzied
Staļļa spāres galiņā;
Stallie bēri kumeliņi
Sudrabiņa krēpītēm.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

13951.

Sidrabota zīle tek
Pa kumeļa kājīnām;
Voi būs laime kumeļam,
Voi kumeļa jājējam?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Sudrabota zīle tek
Pa kumeļa kājiņām:
Voi būs laime tautiešam,
Voi manam kumeļam?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu