SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Sievu pērk

13651.

Ai vecie bāleliņi,
Man naudiņas aizdodiet:
Rīgā mana līgaviņa
Dārgu naudu saderēta.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai vecie bāleliņi,
Man naudiņu aizdodat:
Man meitiņa saderēta
Tāļajā zemītē.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Ciema puiši bāleliņi,
Man naudiņu aizdodat:
Tāļu mana līgaviņa
Dārgu naudu saderēta.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

13652.

Ar Dieviņ~, bāleliņi,
Nu bijāt vīlušies:
Saņēmuši vaŗa naudu
Pretī rudzu malējiņu.
(Dien. Lapa 1887).

- 373 -

13653.

Atdar~ maku, tautu dēls,
Aizmaksā šūpotājas:
Trīs gadiņus sašūpoja,
Trīs simts baltus dālderīšus.
216 [Ventspilī].

13654.

Brāļi sauca līkaupiņus,
Ko tie pirka, ko izdeva?
Izdevuši sav~ māsiņu,
Nopirkuši tautu meitu.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13655.

Bāliņš savu skaistu māsu
Liepājā audzināja;
Tautiets sola simtu mārku
Vienas reizes redzējumu.
Dod, tautieti, otru simtu,
Tad vedīšu saulītē;
Dod trešo, cetorto,
Tad būs tava līgaviņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Bāliņam skaista māsa,
Lievenē audzināta.
Tautas sola simtu mārku
Par vaiņaga redzējumu.
Dod, tautieti, otru simtu,
Rādīš~ pašu valkātāju.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

2. Brālīts savu īstu māsu
Vientulībā audzināja.
Tautiets sola simts dāldeŗu
Tam par reizes redzējumu.
Sol~, tautieti, otru simtu,
Tad rādīšu sav~ māsiņu;
Tad rādīšu sav~ māsiņu,
Tad būs tava līgaviņa;
Tad būs tava līgaviņa,
Tavas mājas kopējiņa;
Tavas mājas kopējiņa,
Cimdu, zeķu adītāja;
Cimdu, zeķu adītāja,
Raibu deķu audējiņa;
Raibu deķu audējiņa,
Tev gultiņas taisītāja;
Tev gultiņas taisītāja,
Mīļu vārdu runātāja.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

3. Bāliņš savu skaistu māsu
Lievenē audzināja.
Tūlīn tautas simtu deva
Vienas reizes redzējam~.
Dodiet, tautas, otru simtu,
Tad vedīšu saulītē;
Trešu simtu māmiņai,
Būs tavā rociņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4. Es meitiņa tieva gaŗa,
Muldiņā(?) audzējama.
Tautiets deva simtu mārku
Par reizītes redzējumu.
Dod, tautieti, otru simtu,
Tad es iešu saulītē;
Dod, tautieti, trešu simtu,
Ja vajaga malējiņas!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13656.

Devu naudu, nežēloju
I par mazu malējiņu:
Ne naudiņa dzirnus velk,
Velk mazā malējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Devu naudu, devu naudu,
Ne par maģu malējiņu;
Ne naudiņa malti gāja,
Ne ar maģa malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Pilnu sauju naudas devu
Par mazo arājiņu.
Vai naudiņa artu gāja
Kā mazais arājiņš?
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

13657.

Kā, māsiņa, tevi pirka
Šķiliņiem, vērdiņiem!
Mani pirka pēr(n)ruden
Veseliem dāldeŗiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

13658.

Ko tie tēva suņi rēja,
Uz kupaču tupēdami?
Nāk no Rīgas precinieki,
Siekiem naudu mērīdami.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

13659.

Kur bij man lūku plēst,
Maza liepu atvasīte;
Kur bij man naudu dot,
Maza tautu dzeltenīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 374 -

13660.

Luste, prieki tautiešam,
Kad es augu sīka maza:
Lēti pirka no māmiņas,
Viegli cēla kumeļā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

13661.

Mārku dota līgaviņa
Ne uguni neiepūte.
Kam, brāliņ, mārku devi,
Kam svīdēji kumeliņu?
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

13662.

Maksāji, tautieti,
Par manu māsu:
Dālderu mātei
Šūpoļa naudu;
Tēvami nodali
Pustīrumiņu;
Jaunami brāļami
Bēr~ kumeliņu;
Jaunajai māsiņai
Gov~ raibuliņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13663.

Mazs bērziņis, sīki zari,
Būs man kuplu slotu griezt?
Maza tautu zeltainīte,
Būs man lielu naudu dot?
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Mazs bērziņis, kuplas lapas,
Tur būs kuplu slotu griezt;
Maza tautu dzeltenīte,
Tā manam bālītim.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Mazs bērziņš, kupli zari,
Te var labu slotu griezt;
Maza tautu zeltainīte,
Te var labu naudu ņemt.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

13664.

Met, tautieti, pagalmā
Divi zelta gabaliņi,
Lai netrūka māmiņai
Mūžam jaunas malējiņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

13665.

Nāca, nāca tautu meita,
Bet nenāca nevedama;
Lika nesta rupju naudu,
Sviedrēt savu kumeliņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

13666.

Na daudz~ turu s~eikas naudas,
Ob~i pil~n~i zuobac~eņi,
Ar kū p~ērku lobu z~ergu,
Ar kū jaunu ļaudaveņ~.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

13667.

Nenākat, sveši ļaudis,
Tukšajām kabatām;
Ja būs tukšas kabatiņas,
Mēs māsiņas nedosim.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

13668.

Pate nāca gaisumiņa,
Ne pirkama, ne vedama;
Bāliņam līgaviņa,
Tā pirkama, tā vedama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pircen pirku, veden vežu
Bāliņam līgaviņu;
Gaisma ausa, saule lēca,
Nepirkama, nevedama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

13669.

Sakarmenč divi reizes,
Man bāliņi vīlušies:
Alva naudu saņēmuši,
Par sudraba dēvēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

13670.

Šļāc, brāliņ, tautu naudu
Par galdiņa galiņu,
Lai iet māsa druviņēi
Jale šādu vasariņu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

13671.

Šovakaru meitu māte
Šņukstēdama vien staigāja.
Vai tu šņuksti, vai nešņuksti,
Tu meitiņu pārdevuse.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13672.

Spēlē gudri, še būs nauda,
Pirksam vienu dzeltainīti:
Nopirkuši, vedīsam
Bāliņam līgaviņu.
Ja tā viena laba būs,
Vedīs citas pakaļā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 375 -

1. Nāc, bāliņ, ir ar naudu,
Pirksam vienu dzeltānīti;
Nopirkuši, vedīsam
Jaunajam bāliņam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

13673.

Spēlē gudri, še būs nauda,
Pierksim vienu dzeltenīti,
Pierksim vienu dzeltenīti,
No tautām lasīdami.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

13674.

Spēlē gudri, še būs nauda,
Pierksim vienu dzeltenīti;
Tā mums koši padziedās
Spēles galda galiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Spēlē gudri, te būs nauda,
Nopierksima lakstīgalu;
Tā mums koši padziedās
Spēļu galda galīnā.
Ja tā koši nedziedās,
Uzlaidīsim vanadzīnu,
Uzlaidīsim vanadzīnu
Dzeltenāmi kājīnām.
158 (Tosmarē).

2. Spēlē, nelga, še būs nauda,
Pirksim vienu zeltenīti,
Kas mums koši padziedās
Uz novada robežām.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

13675.

Spēlē, puika, ja ir nauda,
Pirksam vienu dzeltainīti;
Ja tā viena laba būs,
Pirksam citas pakaļā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

13676.

Steidzies, mana māmuliņa,
Ar valodu istabā:
Jau tautiņas naudu skaita
Pāri manu augumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 316 [Jēkabpilī], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

13677.

Tautas šķelmis naudu skaita
Par māsiņas augumiņu;
Ka tas šķelmis neieskaita
Kādu alvas gabaliņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

13678.

Tautiets deva simtu mārku
Par vaiņaga redzēšanu.
Dod, tautieti, otru simtu,
Rādīš~ pašu valkātāju!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13679.

Tautiets lūdza raudādams,
Viltus nauda saujiņā.
Dod par vellu savu naudu,
Ne par manu augumiņu!
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

13680.

Tautiets, mani precēdams,
Liepu laipu ceļu klāja;
Klāj, tautieti, mātei galdu
Ar baltiem dāldeŗiem!
256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

13681.

Tautu dēls lielījās
Par manim naudu dot.
Dod par vellu savu naudu,
Ne par manu augumiņu!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

13682.

Tautu dēls māmiņai
Trīs grašiņus vien iedeva.
Tas nebija aizmaksāts
Vienas naktes šūpojums.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

13683.

Trīs gadiņi kalpu gāju,
Trīs vērdiņi nopelnīju.
Par diviem zirgu pirku,
Par trešo līgaviņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Trīs grasīši maciņā
Kā gailīši kladzināja.
Par diviem zirgu pirku,
Par trešo līgaviņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Trīs gadiņi kalpiem gāju,
Trīs petaki nopelnīju.
Par to vienu zirgu pirku,
Par to otru līgaviņu,
Par to trešu petaciņu
Oša laivu kaldināju.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

- 376 -

13684.

Turies cieti, māmuliņa,
Zinies grūti auklējusi,
Nedod sava auklējuma
Par kapara gabaliņu!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

13685.

Vakar māte krogā dzēra,
Izdzeŗ mani krodzniekam.
Šodien gāja div~ bāliņi
Par manim naudu ņemt.
Lūdzam~, brāļi, neņemiet
Par manim dārgu naudu!
Pārmetīs dzīvojot:
Dārgas naudas līgaviņa.
216 [Ventspilī].

13686.

Visapkārt tautas jāja,
Vidū mani bāleniņi,
Vidū mani bāleniņi
Māsiņ~ dārgi dārdzināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

13687.

C~ep~, māmeņ, kvīšu maizi,
Izc~ep~ man kukul~eiti!
Brauksim obi uz Vuoczemi,
Vuoczemē lātas maitas,
Vuoczemē lātas maitas,
Pa grošam ļaudaveņa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

42901.

Ai manu brālīti,
Tērēsi naudu,
Līdz tautu meitiņa
Godē taps.
141 [Ivandes Kld].

42902.

Met, tautīt, savu naudu
Vai gunī, yudinī;
Nadūs tev muomuleņa
Puori kuopt augumeņu.
236 [Līvānu D].

42903.

Muoseņ, munu žēleigū,
Kur tik skaista (tu) uzaugi?
Sūļ tauteņ(s) symts dalderu
Par vīnreizes redzējumu.
466 [Vārkavas D].

42904.

Rej, sunīti, neladini
Tukšu mežu vakarā!
Ej, bāliņi, nebildini,
Tukšu roku līgaviņu!
241 [Lubānas Md].

42905.

Taisni saku, nemeloju,
Šogad dārgas meitas (bija).
Pati švaka mātes meita,
Pieci simti tīra zelta.
373 [Sarkaņu Md].

42906.

Tautiets lūdza raudādams,
Saujā naudu turēdams.
Pirc par naudu dzīvu kaķi,
Nepirc manu vainadziņu.
223 [Lielstraupes C].

42907.

Tautiets lūdza manu roku
Zelta naudu solīdams;
Sol, tautieti, tu par kazu,
Ne par manu augumiņ(u).
184 [Ķēču Rg].

42908.

Tāvs dālam naudu deve,
Lai pierk munu augumeņu.
Nava muns augumeņš
Par naudeņu nūpierkams.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu