SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Meitas vietā nozagta sieva vai pārģērbies vīrietis

13580.

Dodiet ēst, dodiet dzert,
Gulēt vien nevediet!
Man gailītis pakaļā
Ar diviem cālīšiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Taisiet vietu, netaisiet,
Negulēšu, negulēšu:
Man gailītis sētiņā
Ar pieciem cālīšiem.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

13581.

Māte mala, māte grūda
Ar jauno vedekliņu;
Tik vien māte nezināja,
Kas jaunā vedekliņa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13582.

Nāc, apraugi, dēlu māte,
Kas tavai vedeklai;
Kas tavam dēliņam,
Tas tavai vedeklai.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13583.

Projām iešu, nepalikšu,
Še nav mana palikšana,
Še nav mani rudzi sēti,
Še nav manis arājiņis.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13584.

Vediet, tautas, nevediet,
Es, aizvesta, nedzīvošu:
Man gailīts pakaļā
Ar diviem cālīšiem.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu