SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Tautas izkaŗo līgavu

13302.

Balti bērzi vizināja
Gar brālīša sētmaļiem:
Tie nebija balti bērzi,
Tie brālīšu zobeniņi;
Uz tautām vizināja,
Tautām māsu nedodam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

13303.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Es nevaru ko darīt,
Man rociņa piekususe,
Zobeniņu vēcinot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

13304.

Es, māsiņa, tevis dēļ
Salauzīju zobeniņu;
Ar tautām bārdamies,
Cirtu vārtu stuburā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

13305.

Ik dieniņas Dievs palīdz,
Šo dieniņu nepalīdz:
Tautas māsiņ~ i aizveda,
Man pārlūza zobeniņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

13306.

Irbi šāva, mednis krita,
Visa zeme norībēja;
Tautas jāja, kalni plīsa
Deviņos gabalos.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

13307.

Māsiņ manu maģāko,
Turi manu kumeliņu!
Tautas veda lielāko,
Lai es rauju zobentiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

13308.

Sasabāru ar bāliņu,
Salauzīju zobeniņu:
Kam turēja kamanās,
Kam tautām nerādīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

13309.

Cauri dūru glāžu logu
Ar tērauda zobeniņu,
Ārā ņēmu gudraļiņu
No deviņu bāleliņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu