SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Ļauni ļaudis, nelabvēļi, skauģi, burvji, naidnieki; Dieva un Laimas palīgs

9081.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Labais mina kājiņām.
Min, Dieviņ, pašu labu
Ar savām kājiņām!
[?].

9082.

Vai greizaju cilvēciņ,
Ko vez [=uz] mani greiļojies?
Greizu koku tiltu taisu,
Tur tav bija pārejot [=pāri iet],
Tur tav bija pārejot,
Tur tav bija kaklu lauzt.
224 [Kabilē (Kld)].

9083.

Vai manu grūtu mūžu,
Kā es tevi pārdzīvošu!
Asariņu palti bridu
Kā ūdeņa raudaviņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9084.

Atsarauties, skauģa bērni,
Samīs mana kumelīns,
Samīs mana kumelīns
Pakaltāmis kājīnāmis,
Pakaltāmis kājīnāmis,
Sudrabīna pakavīnas,
Sudrabīna pakavīnas
Tēraudīna naglīnāmis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

9085.

Ar Dieviņu vien dzīvoju
Ienaidnieku starpiņā.
Ienaidnieki slikta vēl,
Dieviņš labi palīdzēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

9086.

Bur, burīti, mani pašu,
Nebur manu kumeliņu,
Lai palika kumeliņis,
Ko aizvest smiltiņās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

9087.

Buŗ man buŗi, skauž man skauģi,
Nevar manis izpostīt:
Bija manam kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

9088.

Buŗ man burvji, zog man zagļi,
Nevar man's izpostīt:
Burvjam devu apšu sulu,
Zagļam augstas karātavas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

9089.

Buŗ man burvji, zog man zagļi,
Nevar mani izpostīt:
Dievs man deva to zālīti,
Kur sirsniņa nesāpēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9090.

Bur man būri, zūg man zagļi,
Navor mane izpūst'ēt.
Pītreuks teve, būri, zagli,
Na tu mani izpūst'ēsi.
409 [Līksnas pag. D].

9091.

Buŗa bē(r)ni, skauģa bē(r)ni
Grūda mani ūdenī;
Pats Dievīns roku sniedza,
Vilka mani malīnā.
1191 [Ēveles draudzē].

9092.

Dieviņš brauca tumšu nakti,
Es Dieviņa ormanītis.
Dieviņš manim iešķiņķoja
Seši zari zobentiņu.
Es varēju vellam durt,
Akmentiņus saskaldīt,
Akmentiņus saskaldīt,
Uguntiņu sakurstīt,
Lai sildāsi tie ļautiņi,
Kas man labu nevēlēja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 259 -

9093.

Diezgan man tīr' ūdeņa,
Diezgan dūnu dibenā;
Diezgan man labu ļaužu,
Diezgan ļauna vēlētāju.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9094.

Dievs dod mūsu naidniekam
Simtu govju ganos laist,
Simtu govju ganos laist,
Vienu pašu sētā dzīt,
Vienu pašu sētā dzīt,
I tās kūtie neiedzīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

9095.

Iešu, iešu pie to tautu,
Būt' man simtu liedzējiņu.
Cits man liedza sevis dēļ,
Cits man laba nevēlēja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

9096.

Ej, Dieviņ, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās;
Nelaid manim to celiņu,
Kur tie ļauni ļaudis iet.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

9097.

Ej, Dieviņ, tu pa priekšu,
Tev asāks zobentiņš;
Saticies celiņā,
Nocērt manu ienaidnieku!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9098.

Es visiem ļautiņiem
Lielu lielā ienaidniece;
Es Dievam rokas meita,
Biķerīša mazgātāja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

9099.

Gan man bija košu dziesmu,
Gan bij žēlu asariņu;
Gan man bija labu ļaužu,
Gan bij ļauna vēlētāju.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

9100.

Gana man Dieviņš deve,
Gana Dievs palīdzēja;
Gana bija ļaunu ļaužu,
Kas atņēme labumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

9101.

Izkurēja zelta pirti
Sudrabiņa skaidiņām,
Lai sildās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9102.

Kad naudiņas man pietrūka,
Kad labā kumeliņa?
Dievīc manim naudu deva,
Laime labu kumeliņu.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

9103.

Ko, skauģīti, man darīsi,
Ko manam kumeļam?
Pats es dzimu svētu rītu,
Kumeļš piektu vakariņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

9104.

Ko tu, skauģi, tam darīsi,
Kam jau bijis, tam jau būs:
Tam bij rudzi, tam bij mieži,
Tam bij labi kumeliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

9105.

Krīt, skujiņa, ūdenī,
Gul' ūdeņa dibenā;
Ne tu viena tur gulēji,
Tur guļ mana ļauna diena.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

9106.

Kuŗš kociņš ziemu zeļ,
Tas vasaru nelapoja;
Kas otram ļaunu vēl,
Tas pats labu neredzēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9107.

Labāk man daudzi draugu,
Nekā daudzi ienaidnieku:
Draugs draugam roku deva,
Ienaidnieki zobentiņu.
121 [Gulbenē (Md)].

9108.

Ļaudis man bedri raka,
Gaidē mani iekrītam;
Dieviņš laipu man pārmeta,
Es teciņus pārtecēju.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 260 -

9109.

Ļaudis manim kapu raka,
Es kapāi negulēšu;
Lai guļ kapa dibenāi
Mana kapa racējiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

9110.

Ļaudis man kapu raka,
Man kapā rozes zied,
Es, kapā sēdēdama,
Pinu rožu vaiņadziņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ļaudis man kapu raka,
Es kapā rozes sēju.
Es noviju vainadziņu
No kapiņa rozītēm,
Ne tas mirka rasiņā,
Ne bālēja saulītē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

9111.

Ļaudis man ļaunu vēl,
Dievs man ļauna nevēlēja,
Dievs man ļauna nevēlēja,
Redz man' taisni dzīvojot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

9112.

Ļaudis manim ļaunu vēl,
Dievs man ļauna nevēlēja;
Cik man ļaudis ļauna vēl,
Tik man Dievs palīdzēja.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

9113.

Ļaudis man nevēlēja
Nātru krūmu sētmalā;
Man Dieviņis uzaudzēja
Rožu krūmu istabā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

9114.

Ļaudis man nevēlēja
Ne ūdeņa, ne akmeņa;
Dieviņš man novēlēja
Dižu kungu novadiņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

9115.

Ļaudis manim nevēlēja
Ne ūdeņa, ne akmeņa:
Ne ūdeņa nodzerties,
Ne akmeņa apsēsties.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

9116.

Ļaudis mani nevēlēja
Laimīgam dēliņam;
Sen manā rociņā
Laimes dēla gredzeniņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

9117.

Ļaudis prieka nevarēja,
Es nevaru žēlabiņu:
Redzu savu sudrabiņu
Daudz tekot lejiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9118.

Ļauni ļaudis, ļauna diena
Stūma mani lejiņā;
Dieviņš ņēma pie rociņas,
Veda mani kalniņā.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)],
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)],
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Es negāju to celiņu,
Kur nogāja ļauni ļaudis.
Ļauni ļaudis, ļauna diena,
Tie ved mani lejiņā;
Ņem, Dieviņ, tu pie rokas,
Uzved mani kalniņā!
216 [Ventspilī].

2. Labi ļaudis kalnā kāpa,
Mani grūda lejiņā.
Manis Dievs, mana Laime,
Vadi mani kalniņā!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

9119.

Līdzi līdzi, labi ļaudis,
Otram ļauna nedariet;
I saulīte līdzi tek,
Vai ir kalns, vai ieleja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

9120.

Ne to dienu Dievs sodīja,
Kad otram ļauna vēl,
Soda Dievs mūžiņāi,
Soda mūža galiņāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9121.

No akmeņa malku šķēlu,
Straumē kūru uguntiņu,
Lai sildās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 261 -

1. Straumītē guni kūru
Ar sudraba skaidiņām,
Lai sildās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

9122.

Papriekš gāja labi ļaudis,
Atstāj mani pakaļā;
Man Dieviņš palīdzēja,
No pakaļas staigājot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

9123.

Pie Dieviņa gaust es gāju,
Ron' Dieviņu apgulušu.
Pacelies, mīļš Dieviņis,
Strāpē manus ienaidniekus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

9124.

Pura bērza slotu griezu
Glumajām lapiņām,
Lai peŗās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

9125.

Rikšiem bēri es palaidu
Pa to zāļu atmatiņu,
Skauģu bērni sasēduši
Mana ceļa maliņā.
Atstājiet, skauģu bērni,
Samīs manis kumeliņis!
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

9126.

Sak', saulīte, vējiņam,
Nebraukt ziedu ūdenī;
Sak', Dieviņ, ļautiņiem,
Nemīt mazu kājiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9127.

Sasakūru kaulu guni,
Sadzirkstīju pagalītes,
Lai sildās tie ļautiņi,
Kas man laba nevēlēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

9128.

Sasakūru kaulu guni
Vidū jūras uz akmeņa,
Lai tas gāja sildīties,
Mana kaula grauzējiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9129.

Žēl manama ciemīnama,
Kad Dievīnis man līdzēja:
Iet saimīte dziedādama,
Kumelīnis dancodams.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

9130.

Šķiet saulīte netekot
Miglājā rītiņā;
Šķiet Dieviņis neredzot,
Ko man dara ļauni ļaudis.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9131.

Skaudējiņi būru bārni
Aiz lūdziņa klaus'ējuos,
Navarēja kluotyn tikt'
Pi tuos Dīva duovaniņis.
422 [Līvānu pag. D].

9132.

Skauģis man kapu raka
Diža ceļa maliņā.
Pats, skauģīti, iekritīsi,
Tumšu nakti staigādams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

9133.

Skauģis manim nevēlēja
Arta ieta druviņā;
Es, skauģītim tītīdamis,
Ar apkaltu linus sēju.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

9134.

Skauģis manim nevēlēja
Nātru kaulu žogmalā;
Dieviņš manim novēlēja
Visu labu dzīvojot.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9135.

Skauģis man nevēlēja
Nātru krūmu sētmalī;
Dieviņš man atvēlēja
Visus skauģa tīrumiņus.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9136.

Skauģīts manim nevēlēja
Ne dziedāt, gavilēt;
Es dziedāju, gavilēju,
Skauģam sirdi ēdināju.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 262 -

9137.

Skauģis manim nevēlēja
Ne ūdeņa, ne akmeņa;
Dieviņš mana novēlēja
Visu lietu dievsingan.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

9138.

Skauž man skauži, buŗ man burvji,
Gribēj' mani izpostīt.
Kā to būs izpostīt,
Kam Dieviņš palīdzēja?
121 [Gulbenē (Md)].

9139.

Sper, pērkon, sausu koku,
Liec zaļami salapot;
Sodi, Dievs, ļaunus ļaudis,
Dod labiem padzīvot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

91391.

Sunīšam maizi devu
Dižu lielu gabaliņu,
Sunīts man sētu sarga,
Nelaiž skauģi sētiņē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

9140.

Tā ir mana Kārta, Laima,
Kas ceļ mani kalniņā;
Gan ir man tādu ļaužu,
Lejiņā stūmējiņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

9141.

Tā sacīja skaudējiņa:
Tev dubļājs pagalmiņš!
Lai Dievs dod man dubļāju,
Tev ar mauru saaugušu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

9142.

Tai krēslāi nesēdēšu,
Kur sēd mani ienaidnieki;
Apjozīšu zobentiņu,
Tad sēdēšu tai krēslāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

9143.

Tais', Dieviņ, dzelzu sētu
Apkārt manu dzīvošanu:
Burvis būra, skauģis skauda,
Nevēloņa nevēlēja.
224 [Kabilē (Kld)].

9144.

Vēl, Dievīnu, tu man laba,
Ļaudis laba man nevēl:
Ļaudis vēl bez maizītes,
Bez kumeļa arājīna.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

9145.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja,
Ļaudis laba nevēlēja
Nevienā vietiņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

9146.

Vēl', Dieviņi, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja,
Ļaudis laba nevēlēja,
Vaiņadziņu valkājot.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

9147.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja;
Ļaudis manim nevēlēja
Nātru krūma sētmalē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

9148.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis labu nevēlēja;
Ļaudis man nevēlēja
Ne zemīti staigājot.
24 [Lēdurgas draudzē].

9149.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja
Nevēl labu zirgu jāt,
Ne maizītes druviņā.
206 [Kuldīgas apriņķī].

9150.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis laba nevēlēja:
Nevēl man tīras maizes,
Ne ar laba arājiņa.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

9151.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaudis labu nevēlēja;
Vēl', Dieviņ, maizes vietu,
Mūžam labu arājiņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 263 -

9152.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaud's man laba nevēlēja,
Ļaud's man laba nevēlēja
No lielām žēlabām,
Redz man labu valkājot,
Ar godiņu dzīvojot.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

9153.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaud's man labu nevēlēja;
Ļaudis mani sen vēlēja
Apakš zaļu velēniņu.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

9154.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Ļaud's man laba nevēlēja;
Ļaud's man vēl tukšu pūru,
Bez maizītes arājiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

9155.

Vēl', Dieviņ, tu man labu,
Vēl' ar labu labumiņu;
Ja nevēl' labumiņ',
Vēl' ar zaļu velēniņ'!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

9156.

Visi ļaudis priecājās,
Kad es slīku ūdenī;
Visi gauži noraudāja,
Kad izlīdu maliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

40537.

Apsavalku, nūsakrotu
Malnu jāru kažukā;
Vysi mani ļikadjeji
Dzeivi lāca yudeņī.
18 [Andrupenes Rz].

40538.

Baltu baltu balināja
Saule linu paladziņ(u);
Lai tā bāl mani skauģi,
Man, auguma pēlājiņ(i).
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

40539.

Dod Dieviņ veselību:
Nedzīvošu samisus(i);
Lai dzīvo samisusi
Mana ļauna vēlētāj(a).
546 [Kuldīga Kld apr.].

40540.

Eju projām, nesaklausu,
Ko runāja ļauni ļaudis;
Zinu savu augumiņu,
To valodu nenesamu.
605 [Skolas].

40541.

Kad Dieviņš to vēlētu,
Ko tie skauģi [skaugu] ļaudis vēl,
Sen saulīte [zemītes?] es nemītu,
Sen saulīte(s) neredzēta [neredzētu].
72 [Cesvaines Md].

40542.

Ka man Dievs to darījis,
Ko man dara ļauni ļaudis,
Es būt' sen paguluse
Zem zaļām velēnām.
306 [Patkules Md].

40543.

Ļaujītīs, ļauni ļaudis,
Ļaunajām valūdām,
Kā saulīte paļāvās
Melnajim mākūņim.
599 [Kurzeme].

40544.

Ļaunu ļaužu valodiņas
Bārītei pin vainadziņu;
Tas rasā nesamirka,
Nedz saulē nobalēja.
443 [Turlavas Kld].

40545.

Ļauna dīna, ļauni ļaudis
Nikuo loba navēlēja.
Ļaudis maņ navēlēja
Ni yudiņa, ni akmiņa:
Ni yudiņa atsadzērt,
Ni akmiņa atsasēst.
35 [Baltinavas Abr].

40546.

Ļaunais man dūbi bede
Zam namiņa duroviņam;
Pats ik rīta [=īkrita] ļaunajiņš
Tymsu nakti staiguodams.
314 [Pildas Ldz].

- 264 -

40547.

Pie bāliņa dzīvodama,
Bērza birzi sataupīju;
Skauģīts man zāles liedza
Raibajām telītēm.
213 [Lazdonas Md].

40548.

Saule ēda baltu sniegu,
Ļaudis skaistu augumiņu;
Visi skauģi nicināja
Labas mātes auklējumu.
72 [Cesvaines Md].

40549.

Saulīt syltu, māmeņ jauku,
Kū ļauteņi man darīja!
Pasašķiri, tu zemīte,
Paslēp munu augumeņu.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu