SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

m) Audeklu balināšana, drānu velēšana

7500.

Ai Gaujiņa, Gaujas māte,
Nelaid pāri dzeltenīšu!
Kas tavos līcīšos
Audekliņus balinās?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

75001.

Ai pīlīte platkājīte,
Kam sajauci ūdenīti?
Es gribēju izskalot
Savas baltas villainītes.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

7501.

Aiz ko manas villainītes
Nesaspērās velējot?
Sirmi vien, bēri vien
Tautu dēla kumeliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7502.

Aiz upītes velējās
Divi ciema zeltenītes:
Zelta baļļa, zelta vāle,
Sudrabiņa velētava.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

7503.

Ap galviņu vālīt' griežu,
Vilnainītes velēdama;
Tā griezīšu tautu dēlu
Pa savami prātiņam.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

7504.

Apkārt galvu vāli griežu,
Villainītes velēdama;
Apkārt roku matus tinu,
Tautu dēlu valdīdama.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

7505.

Baltas baltas ūdens putas,
Vēl jo baltas vilnainītes;
Baltas baltas vilnainītes,
Vēl baltāka velētāja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7506.

Divi baltas vilnānītes
Ezerā plīvenēja;
Tās bij meitu māmiņai
Velējot palikušas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7507.

Dod, Dieviņi, šodien sauli,
Šodien saules vajadzēja:
Šodien mana māmuļiņa
Velē baltas vilnainītes.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7508.

Ievas zied, māmuļiņa,
Velē manas vilnainītes,
Lai zied manas vilnainītes
Kā ieviņas līcītī.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7509.

Es atradu tautu meitu
Strautē sagšas velējam.
Velē balti, puško grazni,
Segs' manām māsiņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7510.

Es šķitos šai vietā
Kāju autu nevelēt;
Atsaradu velējot
Pāri baltu villānīšu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 104 -

7511.

Es tev saku, tautu meita,
Piektdien drānas nevelē:
Piektdien drānas velēdama,
Velē zuti vēdarā.
216 [Ventspilī].

7512.

Es tev saku, tautu meita,
Piektdien drānas nevelē:
Piektdien manam bāliņam
Vedīs jaunu līgaviņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7513.

Gana baltu es velēju
Bāliņam linu kreklu;
Bāliņš saka tautu meitu
Vēl baltāku velējot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7514.

Gulbis skrēja par ezeru,
Balts krekliņis mugurā.
Pavaicāju gulbīšam:
Kas krekliņu tev velēja?
- Liepas plēsta man vālīte,
Leišu meita velētāja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7515.

Jau es pate paredzēju,
Dzērājs būs arājiņš:
Drīzi mirku rasiņā,
Drīzi drēbes velēdama.
121 [Gulbenē (Md)].

7516.

Kalniņā kupla liepa,
Lejiņā avotiņš,
Lejiņā avotiņš,
Trīs meitiņas velējās;
Oša beņķis, liepas vāle,
Velē zīda nēzdaudziņus;
Velē zīda nēzdaudziņus,
Žauj liepiņas galonē;
Izžāvušas galonē,
Pasēd pašas pazarēs.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7517.

Kas tur balti velējās
Daugaviņas maliņā?
- Tā, brālīti, mūs' māsiņa,
Tai jāiet tautiņās.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

7518.

Kas tur skan, kas tur rīb
Straujas upes maliņā?
- Tur lielā brāļu māsa
Upmalā velējās.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7519.

Klausījos ik vakara,
Kas tik daiļi velējās.
Tur mūsu māsiņa
Vilnaines velē.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

7520.

Lokies lepni, ozoliņ,
Brāļa sētas maliņā:
Tur žāvēju raibas jostas,
Tur es kāru vainadziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7521.

Man rociņas nosalušas,
Uz ezara velējot;
Situ plaukstu plaukstiņāi,
Lai skanēja gredzentiņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7522.

Maza biju, bet tikusi,
Pati jūdzu kumeliņu,
Pati jūdzu kumeliņu,
Brauc' uz upi velēties.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

7523.

Vestienas lazdiņas
Līcin līka,
Māsiņas rotiņu
Kaltējoti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7524.

Nevarēju bāliņami
Baltus kreklus izmazgāt:
Rauduvīte šķeterīte
Dūņas jauca ezarā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7525.

Piecas baltas villainītes
Virs ūdeņa līgojās;
Ne tās grima dibinā,
Ne sit vilnis maliņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 105 -

7526.

Pļika pļaks velējās
Mūsu meitas lejiņā;
Viņu sētas Andrieviņš
Ausis vien skurināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7527.

Sala man kājas rokas,
Daugavā velējot;
Sviežu vāli Daugavā,
Teku pate brālīšos.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7528.

Šķitu bungas bungojam
Aiz lielā dūņu purva:
Mūs' māsiņa velējās
Bargajās tautiņās.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7529.

Šodien saule, šodien saule,
Šodien vārna velējās;
Rītu brauks rādīties
Ar pelēku vanadzīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7530.

Skanēj' man liepu vāle,
Ar māmiņu velējot;
I ozola neskanēja
Ar svešo māmuliņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7531.

Skanēt skan linu kreklis,
Uz ezera velējot;
Dieviņš zina, kur tas būs,
Šā krekliņa valkātājs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

7532.

Skanēt skan' lynu kraklys,
Uz azara vel'ējūt;
Gauži raud buol'el'eņis,
Seikstu linu devējeņis.
428 [Beržūs(?)].

7533.

Speries, mana vilnānīte,
Rāvainā ūdenī;
Šķiries, mana valodiņa,
Ar tautām runājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

7534.

Spīdi, spīdi, saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur mana māmiņa
Villānes velēja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Spīdi, vizi, saulīte,
Ābeļu dārzā,
Tur mūsu māsiņa
Vilnātnes velē.
Dūņās velēja,
Rāvā skaloja;
Ūdens stopiņš
Vērdiņu maksā,
Sudraba vālīte
Dālderīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

7535.

Tautu meita velējās
Straujupītes maliņē:
Ošu vāle, liepu beņķis,
Velē zīdu nēzdodziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

7536.

Uz ezara laba dzīve
Laiskajām meitiņām:
Pašas guļ dienasvidu,
Vilnīts kreklus balināja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kait upes meitiņām
Baltu kreklu nevelēt:
Pašas guļ diendusiņu,
Vilnīts kreklus balināja.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Leida leida, vaļa vaļa
Daugaviešu meitiņām:
Pašas guļi dienavidu,
Vilnīts kreklus balināja.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

7537.

Velē balti, tautu meita,
Tad dabūsi bāleliņu;
Ja tu balti nevelēsi,
Tad dabūsi atraitnīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7538.

Velē balši, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Ja tu balši nevelēsi,
Neņems mani bāleliņi.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

- 106 -

7539.

Velē balti, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Ja tu balti nevelēsi,
Nevedīšu bāliņam.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7540.

Velē balši, tautu meita,
Tev upīte lejiņā;
Kā es balši izvelēju
Dūnaiņā purviņā!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

75401.

Mazgā, māsa, ko mazgā,
Mazgā baltu brāļa kreklu:
Brālītim daudz celiņu,
Daudz ļautiņu redzētāju.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

7541.

Velē baltu, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Kur satika, kur panāca:
Baltu brāļu māsa nāk.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

7542.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Būs māsai liels godiņš,
Sēd tas galda galiņā.
216 [Ventspilī].

7543.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu brāļa kreklu;
Kuŗas tautas gaŗām jāja:
Še aug balta velētāja.
224 [Kabilē (Kld)].

7544.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltus brāļu kreklus;
Pret tautām liela slava,
Balti tavi bāleliņi.
1311 [Apē (Vlk)].

7545.

Velē māte, velē meita,
Velē mana līgaviņa;
Vārna akla palikusi
No tā liela baltumiņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

7546.

Villānītes velēdama,
Iesviež' vāli Daugavā;
I es pati aizlīgošu,
Villānīšu velētāja.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

7547.

Visu dienu tautu meita
Pie upītes velējās,
Šķita baltu izvelēt
Pelēko villainīti.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Ik dieniņas velējās
Pelēkā raudavīte,
Nevar baltu izvelēt
Pelēko villainīšu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

39896.

Kam, māmiņ, pluonu sprēdi,
Kam tu boltu balynuoji?
Meiteņom es pluonu sprēžu,
Dālim boltu balynuoju.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Kam, māmeņ, tīvu sprēdi,
Kam tū boltu balynuoji?
Dēliņim tīvu sprēžu,
Mjaitom boltu balynuoju.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

39897.

Aiz ezera plīvināja
Divi baltas vilnainītes,
Tās bij meitu māmiņai
Velējot palikušas.
48 [Bērzaunes Md].

1. Ezeriņš plivināja
Pāri baltu villainīšu.
Vai tās bija palikušas,
Meitu mātei velējot?
545 [Krustpils D apr.].

39898.

Aiz kalniņa lejiņā
Tautu meita velējās;
Mans bāliņš, puisēniņš,
Kalnā kāpa lūkoties.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39899.

Aiz kalniņa lejiņā
Tautu meitas velējās:
Zelta vāle, zīda krekli,
Sudrabiņa velētava.
378 [Seces Jk].

- 107 -

39900.

Ap galviņu vāli griezu,
Brāļu bikses velēdama,
Lai tautiņas tāļu dzird,
Lai nāk diži precinieki.
84 [Dikļu Vlm].

39901.

Apkuort galvai vuoli grīžu,
Bruoļa kraklus mozguodama.
Lai vuoļajās kai gulbītis
Lylā plotā sīna vuolā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

39902.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puišiem bikses velēdama,
Lai nesaka ciema puiši,
Kad es laiski velējos.
378 [Seces Jk].

39903.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puiša bikses velēdama;
Apkārt gāju linu druvai,
Linu ziedus raustīdama.
36 [Balvu Abr].

39904.

Apkārt galvai vāli griezu,
Puišiem bikses velēdama;
Tā griezās jauni puiši,
Ap man' daiļu augumiņu.
378 [Seces Jk].

39905.

Auga mani gaŗi lini,
Balti mirka ezerā;
Rībēt rīb noaužot,
Skan vālīte velējot.
605 [Skolas].

39906.

Balti lini balojās
Ezeriņa maliņā;
Rībēt rīb man aužot,
Skan vālīte velējot.
418 [Sunākstes Jk].

39907.

Balta gāja mātes meita,
Kā baltā ābelīte.
Kā tā balta nestaigās -
Trīs meitiņas velētājas.
198 [Krustpils D].

39908.

Beja mjaita, beja rūta,
Beja krakli bez pīrūta;
Ka jī beja bez pīrūta,
Tī pat beja navalāti.
170 [Kapiņu D].

39909.

Dzieržu es gulbi gudojūt
Ezeriņa maliņā;
Gudoj muna muomuliņa,
Sev krekliņu valādama.
314 [Pildas Ldz].

1. Dzieržu gulbi gudojūt,
Naradz gulba atejūt.
Na gulbeits tī guduoja,
Gudoj muna muomuleņa;
Gudoj muna muomuleņa
Sav krakleni valādama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

39910.

Es savam arājam
Baltu kreklu izvelēj';
Lai tas ara tīrumā,
Kā baltais balodīts.
350 [Ropažu Rg].

39911.

Es izkuoru vylnuonītes
Kolna bārza virsyunē,
Lai verāsi sveša muote,
Kai tuos sauli aptymšuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

39912.

Kā bāliņš pirti kūra,
Tā māsiņa velējās:
Kuru kreklu izvelēja,
To velvē pakaltēja.
72 [Cesvaines Md].

39913.

Kā māsa kalpoja,
Tā brālis maksāja;
Kad pirti aizkūra,
Tad kreklu mazgāja.
439 [Trikātas Vlk].

39914.

Krīvīteite, garvēdzele [gaŗvēdere?]
Tei muocēja tīvu sprēst;
Tei muocēja tīvu sprēst,
Dižan boltu balynuot.
559 [Rēzekne Rz apr.].

- 108 -

39915.

Lejiņā upe tek,
Kalniņā roze zied;
Lejā teku izmazgāt
Savu skaistu villainīti.
605 [Skolas].

39916.

Nazynova tāvs māmeņa,
Kur nuosņeicu izmozgovu;
Es nosņeicu izmozgovu
Takūšā upeitī.
143 [Jāsmuižas D].

39917.

Piecas māsas vienam brāļam
Raud krekliņu velēdamas.
Kā brālītis neraudāja,
Visas piecas vizinot?
195 [Kraukļu Md].

39918.

Rītā agri, rītā agri,
Uz ezeru velēties!
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sudrabiņa velēknīte.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

39919.

Sola man rūkas kuojas,
Tautu drēbes velejūt.
Svīžu vuoli Daugavā,
Sēžu bruoļa komonuos.
Vuole skrīn grīzdamuos,
Es cīmā brauču smīdamuos.
170 [Kapiņu D].

39920.

Skanēt skan linu krakls,
Uz azara velejūt.
Redz, kur muni buoleliņi,
Seikstu linu devējiņi.
89 [Dricēnu Rz].

39921.

Smuk' meitiņa drēbes velēj'
Uz pelēka akmentiņa.
Dievs palīdz, smuk' meitiņ,
Patur' manu kumeliņu!
194 [Krāslavas D].

39922.

Šuj, māsiņa, rakst', māsiņa,
Bāz pūrāi nevelētus,
Lai velēja tautas pašas,
Katris savu gabaliņu.
396 [Skrīveŗu Rg].

39923.

Velē baltu, ko velē,
Mātes kreklu izvelē!
Māte viesu mielotāja,
Pie galdiņa sēdētāja.
281 [Neretas Jk].

39924.

Velē, māsa, ko velē,
Velē baltu tautietim.
Tautiets ceļa gājējiņš,
Daudz ļautiņu redzētāju;
Daudz ļautiņu redzētāju,
Redzēj' mana līgaviņ'.
356 [Rudbāržu Azp].

39925.

Velējos, skalojos
Straujas upes maliņā;
Niedrē kāru nēzdociņus,
Krastmalā paladziņus.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

39926.

Visa veša izmazgāta,
Krāmu kule nemazgāta;
To mazgāšu vakarā,
Kur saulīte rotājās.
206 [Lādes Vlm].

39927.

Vuici mani, muomuleņa,
Lobus darbeņus darēt:
Ni mīguot, ni snauduot,
Ni nosuot navalātu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu