SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

i) Auž, šuj lindrakus (brunčus, svārkus)

7472.

Aud, māmiņa, man svārciņus,
Vienu īsu, otru gaŗu:
Īs' tautām dubļus brist,
Gaŗu sērst pie bāliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7473.

Dai dai dai dai,
Septiņi lindruki!
To vienu griezīšu,
Tos citus lāpīšu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

7474.

Man izauda māmuliņa
Dancojamus lindraciņus:
Zīda meti, zelta audi,
Sudrabiņa stīpītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Man māmiņa izaudusi
Dancojamu lindruciņu;
Zīdu vien apmetusi,
Sudrabiņu ataudusi.
Dancodama sitināju
Tautu dēlu stērbelēm.
Tautu dēls man vaicāja,
Cik gabalu lindrukā.
Citām pieci, citām seši,
Man deviņi gabaliņi.
Parād' man, tautu dēls,
Cik tev bēru kumeliņu, -
Viena pati kumpa ķēve
Pašā staļļa dubenā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

7475.

Plucin', meitiņ,
Auniņ' vill',
Tad dāb's svārciņ's
Li paš' zem'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

7476.

Šūn, māmiņa, lindraciņus
Tēraudiņa vīlītēm;
Akmiņota tautu zeme,
Guni šķīla staigājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Šuj, māmiņa, man svārciņus,
Šuj tērauda stērbeliņu;
Tautiešam krama grīda,
Šķiļ uguni staigādams.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7477.

Šūn, māmiņa, man svārciņus
Deviņiem gabaliem,
Lai var' lielu riņķi griezt
Tautu dēla istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 95 -

7478.

Sit, māmiņa, aud, māmiņa,
Man jo kuplu rinduciņu,
Lai es varu tautu dēlu
Stērbelēm sitināt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu