SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Adīšana, rakstīšana, šūšana

7144.

Adatiņa iztecēja
No sarkana dzīpariņa;
Dievs dod manim iztecēt
No dzērāja tēva dēla.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 268 [Lustēs (Sīpeles pag. Jg)].

7145.

Adatiņa knipelīte
Visu rakstu rakstītāja;
Uguntiņa dzirkstaliņa
Visu plēšu vilcējiņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

7146.

Adateņa, moza sīva,
Lela dorba dareituoja:
Apšyvuse Reigas pili
Ar vysim soldotim.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7147.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja:
Pašuvuse, norakstījse,
Ielikuse pūriņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

7148.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja;
Pierakstīja māsai pūru,
Brāļam kaŗa karodziņu.
216 [Ventspilī].

7149.

Adatiņa, maza sieva,
Liela darba darītāja;
Uguntiņa dzirkstelīte
Liela meža tērētāja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7150.

Adatiņa, maza sieva,
Tā ir liela dzīvotāja:
Tā ir puķu rotātāja,
Tā krekliņu šuvējiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

7151.

Adi, raksti, jaunā māsa,
Tev šķīrās, tev vedās;
Tev pūriņis vāku cēla,
Man mazāi pusītēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

7152.

Adi, raksti, man' māsiņa,
Nu es tev vaļu devu;
Kas netilpa pūriņā,
Svied pār kārti klētiņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7153.

Adi, raksti, man' māsiņ,
Vai vaļiņas tev nebij?
Vai vaļiņas tev nebij,
Vai tievā dzīpariņa?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7154.

Adi, raksti, man' meitiņa,
Liec pūrā nevelētu;
Tad velē pavasari,
Kad ievāje balti ziedi.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

7155.

Adi, raksti, tautu meita,
Liec pūrā(i) nevelētu;
Citu dienu izvelēsi
Ar manām māsiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7156.

Adi, raksti, tautu meita,
Ne tu pate savalkāsi:
Es vedīšu bāliņam,
Man būs tavs adījums.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

- 67 -

7157.

Adīju, rakstīju,
Kad puiši redzēja;
Kad puiši neredzēja,
Ārdīju ārā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

7158.

Adītāja, rakstītāja
Liela ceļa maliņā;
Ņem, bāliņ, adītāju,
Lai paliek rakstītāja.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Adītāja, rakstītāja
Sasēdušas ceļmalā.
Ņem, bāliņ, adītāju,
Lai palika rakstītāja,
Lai palika rakstītāja
Bajāriņa dēliņam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7159.

Adītāja, rakstītāja
Liela ceļa maliņā.
Ņem, bāliņi, adītāju,
Lai palika [paliek] rakstītāja:
Adītāja saimi ģērba,
Rakstītāja pūru dara.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7160.

Adītāja, rakstītāja
Sēd celiņa maliņā;
Tik kājiņas nenomina
Tautu dēla kumeliņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

7161.

Adu, adu raibu rakstu,
Man rakstīta nevajdzēja:
Mans maizītes pelnītājs,
Tas rakstītu nevalkāja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

7162.

Adu, rakstu ganīdama,
Krauju tautu vezumā.
Kuŗš, ļautiņi, redzējāt,
Nesakāti māmiņai!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7163.

Vai meitiņa, vai meitiņa,
Tev jāieti čigānos:
Ne tu māki cimdu rakstu,
Ne trinīta audekliņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

7164.

Ap(k)aklīti norakstīju,
Rīta ganus ganīdama;
Māmiņai parādīju,
Aiz stūrīša turēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

7165.

Bit'e šyva atšeudama,
Atlūc'eņis lūc'eidama;
M'es' mozeņis muotis m'eitys
Tuoda dorba namuokam.
422 [Līvānu pag. D].

7166.

Bitīt' liela, bitīt' maza,
Bitīt' vaska šuvējiņa;
Meitiņ' liela, meitiņ' maza,
Meitiņ' rožu rakstītāja.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

7167.

Daru, daru, rakstu, rakstu,
Uz robeža stāvēdama.
Vai es būšu vilceniece,
Vai lielā ūzeniece?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

7168.

Daru pūru, nerakstīju,
Uz vācieša domādama;
Ne pie viena es neiešu,
Kā pie zemes arājiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

7169.

Es adīju, es rakstīju,
Savas rokas pūšļodama,
Gribēdama dižu godu
Tautas galda galiņā.
216 [Ventspilī].

7170.

Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītis mugurā:
Mana nauda norakstīja
Pa manam prātiņam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

7171.

Es savam(i) mīļākam [mīļajam]
Nēzdodziņu norakstīju;
Visapkārt mīļus vārdus,
Vidū savu sirdi liku.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 68 -

7172.

Es to rakstu nerakstīju,
Man to rakstu nevajaga;
Pa vāciski šūdināju,
Dižan' balti izmazgāju.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

7173.

Gauži raud man' māsiņa,
Cimdu rakstu nemācēja;
Met, māsiņa, meln' ar baltu,
Pats rakstiņš taisīsies.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7174.

Iztecēja adateņa
Nū dzaltona šolka dīga;
Iztecēs jaunas meitas
Nū tūs sovu buol'el'eņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

7175.

Kad rakstiņa nemācēju,
Paraugos paraugā;
Kad dzīvot nemācēju,
Paraugos ļautiņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7176.

Kas tautām(i) pasacīja,
Ka es liela rakstītāja?
Bāleliņis pasacīja,
Nēzdaudziņu valkādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

7177.

Ko, brālīši, darīsim
Tai tikuši mātes meiti?
Adīdama, rakstīdama
Brāļiem nesa launadziņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7178.

Māte mani gauži rāja,
Kam rakstiņu nerakstīju.
Izadīju sīļa spārnu,
Tas uzskrēja ozolā;
Izadīju ritentiņu,
Noritēja Vāczemē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7179.

Man izgaisa bāliņos
Rakstāmā adatiņa.
Ariet, brāļi, ecējiet,
Meklējiet adatiņas.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

7180.

Man pazuda bāliņos
Rakstāmā adatiņa.
Vai jūs, māršas, dabūjāt,
Brāļa namu slaucīdamas?
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

7181.

Mēļu adu, mēļu rakstu,
Mēļu liku pūriņā.
Kas kait man nemēļot,
Man mammiņa mēļotāja,
Man mammiņa iestājuse
Pašā mēļu dārziņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

7182.

Parād' manim, tautu meita,
Ko rakstīji ganīdama!
- Ko rādīšu, tautu dēls,
Raibi raksti sajukuši.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

7183.

Rādi rakstus, tautu meita,
Uz robeža ganīdama;
Ja rakstiņa nerādīsi,
Nevedīšu bāliņam.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

7184.

Raksta, raksta viena māsa,
Vēl vairāk otra raksta;
Kam [=kaut] trešā rakstījusi,
Aprakstītu tīrumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7185.

Rakstiem vien cimdus adu,
Rakstiem vien vilnainītes.
Rakstiem cimdus tautām devu,
Vilnain' dēlu māmiņai.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7186.

Raksti, raksti, skrīverīti,
No grāmatas grāmatā;
Tā rakstīja mūs' māsiņa
No parauga paraugā.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7187.

Rakstīdama kreklus šuvu,
Rakstīdama nēzdodziņus,
Rakstīt vien norakstīju
Sav' maizītes arājiņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 69 -

7188.

Rakstīt mana māte māk,
Rakstīt brāļa līgaviņa;
Aiju manu lielu kaunu,
Ka(d) es viena nemācēju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

7189.

Sajūk mani sīki raksti
Kā uguņa dzirkstelītes.
Met' melno, met' balto,
Pats rakstiņš iztaisīs.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

7190.

Šovasar šovasar
Sevi vien knipelēju;
Citvasar knipelēšu
Dēlu mātes muguriņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7191.

Šūten šuva šuvājiņa,
Vērten vēra vērājiņa;
Šuvājai diegu trūka,
Vērājai dzīpariņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

7192.

Šuvu pūru rakstīdama,
Zaļu vāpi vāpēdama;
Man bagāti bāleniņi,
Nedos mani netikļam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

7193.

Šuvu, šuvu, nerakstīju,
Ne jaunam(i) mani veda,
Atraitņam mani veda,
Tas rakstīta nevalkāja.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

7194.

Šuvu, šuvu, varažāju,
Kalniņā sēdēdama;
Vai tie akli ciema puiši,
Ka(d) tie manis neredzēja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7195.

Sīku rakstu micīt' rakstu,
Liku pūra dibenā;
To es likšu galviņā,
Tautu ganus vadīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7196.

Sīku rakstu rakstītāja,
Nesēdies skaidājā:
Sajuks tavi sīki raksti
Kā skaidiņas skaidājā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

7197.

Sīku rakstu vācelīte
No kalniņa noritēja;
Sīki raksti, smalki diegi,
Daiļa pate rakstītāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7198.

Trīs meitiņas smalki raksta
Pie lodziņa istabā.
Divi raksta smalkus rakstus,
Trešā raksta zīdautiņu.
Visapkārt smalki raksti,
Vidū lika sav' sirsniņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

7199.

Trīs putniņi skaisti dzied
Ķeizarjūras saliņā;
Trīs meitiņas skaisti raksta
Pie lodziņa istabā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

7200.

Vedīs mani caur ciemiņu
Pašā ciema galiņā.
Ciema meitas satecēs
Cimdu rakstus raudzīties.
Citam būs saules stari,
Citam vasku rituliņi.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

7201.

Celies agri, lakstīgala,
Dzīsim govis dābolā.
Tu ganīsi, es rakstīšu
Tautām zīda nēzdodziņu,
Vidū likšu sav' sirsniņu,
Visapkārt mīļus vārdus.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

7202.

Cūkactiņas, avinragi,
Tie meitām lēti raksti.
- Visi raksti gana lēti,
Pašas, sliņķes nemācēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 70 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu