SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Dzīparu krāsošana; krāsošanai lieto madaras, dzeltes, mēles

7121.

Ābelīte Dievu lūdza,
Lai ved meitas [meitu] šoruden:
Visi zari nolīkuši,
Dzīpariņu žāvējot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 190 [Kuldīā],
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 198 [Saldū], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)], 248 [Praviņos (Praviņu pag. Tk)], 259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)],
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)], 363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

7122.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Kam jūs mani neklausāt?
Es sūtīju miežu pļautu,
Jūs tečiņus māranās;
Miezīšam vārpa lūza,
Kas nelieša māranai?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7123.

Ai sīkās madariņas,
Bēdziet kārklu krūmiņā,
Liela pulka meitu nāca,
Visām kapļi mugurā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

7124.

Dzīpurnīca, dzīpurnīca
Mana veca krustamāte;
Izvilkuse, pakratīja,
Atkal grūda podiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7125.

Iev' ar Madu lielījās,
Abām bija stalti ziedi;
Ievai bija balti ziedi,
Madei baltas madariņas.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

7126.

Eita, meitas, madarās,
Nu zied elkšņa pupuriņi;
Gan jūs pašas redzēsiet,
Jums būs skaisti dzīpariņi.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

7127.

Knāb, māsiņa, madariņas,
Āra pļavu ganīdama;
Nepieder melni raksti
Bez sarkana dzīpariņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7128.

Māmulīte, māmulīte,
Migla, rasa pūriņā;
Kam sūtīji madarās
Miglaiņā rītiņā!
327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

7129.

Meitas brauca marenēs,
Lācīt' jūdza kamanās.
Ej, lācīti, dipu dapu
Ar mareņu vezumiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7130.

Meitas brauca maranās,
Lāci jūdza vezumā.
Sak' lācītis šņaukādams:
Smags maranu vezumiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

7131.

Meitas gāja madarās,
Es ar līdzi taisījos.
Meitas plūca madariņas,
Es lasīju dāboliņu.
Meitas vira dzīpariņus,
Es baroju kumeliņu.
Meitām skaisti dzīpariņi,
Man bij labs kumeliņš.
Meitas loka ielociņus,
Es locīju kumeliņu.
Meitas veda tautiņās,
Es meitiņas pavadīju,
Es meitiņas pavadīju
Ar labo kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

7132.

Meitu dēļ dzeltas auga,
Meitu dēļ madariņas,
Meitu dēļ jauni puiši
Seglo savus kumeliņus.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

7133.

Mūžam labi nedzīvoja
Robežnieku dzeltainītes:
Vien' otrai ganīdamas
Izaknāpe madariņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

7134.

Nāciet, meitas, nākamo,
Es jūs vedu vedamo,
Es jūs vedu vedamo
Sīkajās madarās.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 65 -

7135.

Pāri pāri par upīti
Sīkajās māranās!
Lai māranas kur māranas,
Kur tie skaisti tēva dēli!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

7136.

Puiši, puiši, cauņu kaut,
Pieder cauņu cepurīte;
Meitas, meitas, mēļu knābt,
Pieder mēļu villānīte.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7137.

Rasa rasa, migla migla,
Tā man žēl padarīja:
Tā noēda mēļu dārzu,
Nava skaistu dzīpariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7138.

Sarkanīte, madariņa,
Pašas divi ietaliņas;
Viena koda saulītē,
Otra rīta rasiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

7139.

Silā eimu, silā teku,
Silā man vajadzēja:
Silā man dzeltes auga,
Pasilē madariņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

7140.

Tev, lācīti, melnas kājas,
Netup' ceļa maliņāi;
Ir meitiņas madarās,
Tām dzīpuri nekodās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7141.

Viena pate tautu meita
Dzeltas plūca siliņā;
Ne tai bija vilku bail,
Ne to manu bāleliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

7142.

Viena pati tautu meita
Dzeltas plūca siliņā;
Ne tai bija vilka bail,
Ne vanaga nospeŗam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

7143.

Viena pati tautu meita
Dzeltes plūca siliņā;
Paga paga, droztaliņa,
Lai aizjūdzu kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

39693.

Aiz kaziņas, līkradzītes,
Ilgi sēdu bāliņos;
Tā noēda mēļu dārzu,
Nava skaistu dzīpariņu.
241 [Lubānas Md].

39694.

Aveniņa naudas kule
Ar vilniņu apaugusi.
Škustīsim naudas kula [kuli],
Darīsim dzīpuriņus.
378 [Seces Jk].

39695.

Kā, māsiņ(a), tirgā gāja
[gāji],
Kā tev tirgā vajadzēja?
Dzīpariņa vajadzēja,
Tos nopirka bāleliņš.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

39696.

Mele, mele, tautu meita -
Piecas baltas vilnainītes;
Un tie tev bija otri meli:
Podiņš Rīgas dzīpariņu.
373 [Sarkaņu Md].

39697.

Piektdien, meitas, madarās,
Piektdien labas madar(iņ)as;
Piektdien gāja madariņa
Uz madaru ciemoties.
241 [Lubānas Md].

39698.

Sūta mani muomuliņa
Uz siliņu dzaltu plāstu:
Kam man īt dzaltu plāstu,
Ka es pate dzaltonīte.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

- 66 -

39699.

Suņi rēja vakarā,
Zagļi tēva klētiņā;
Paša tēva meitas bija,
Zaga mātei dzīpariņus.
46 [Beļavas Md].

39700.

Trīcēt trīc, skanēt skaņ
Jaunu meitu ustabiņa:
Jaunu meitu ustabiņā
Dzeipariņu gabaliņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu