SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Vakarēšana, vērpšanas talka. Kopīga vērpšana muižā

6942.

Āžam sienu pametusi,
Pati gāju vakarēt;
Āzīts manim Dievu lūdza
Ar visāmi kaziņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6943.

Eit'e, m'eitys, vakarātu,
V'edit' mani mozuokū:
Jius sprēdit', jius ryucit',
As gunt'eņis d'edz'ējeņa.
427 [Varakļānu pag. Rz].

6944.

Eita, meitas, vakarēt,
Vediet manu līgaviņu,
Lai tā šuva linu kreklus,
Līdz zemei rakstīdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

6945.

Gulēti, gulēti,
Vecā kārta,
Lai sēd jauni,
Lai vakarē:
Dzīpari nesprēsti,
Nešķeterēti,
Deviņi dieveŗi
Nepuškoti,
Desmitā māsīca
Nedarināta.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

6946.

Ik vakara vakarēt
Iz [=Uz] citām māsiņām;
Cita man rakstus sāka,
Cita deva dzīpuriņus.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6947.

Kāda te nebija,
Tāds te ienāca:
Ar līkām kājām,
Ķesele sānos.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6948.

Labāk pirktu sveču podu
Nekā skalu vezumiņu:
Ne man dūmu istabā,
Ne skangalu mēslainē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6949.

Māte gāja vakarot
Ar savām meitiņām;
Adīklītis, rakstinītis,
Rīkšu sauja padusē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

6950.

Māte māte, sukā vilnu,
Puiši meitu kutināja,
Puiši meitu kutināja,
Sev draudziņa gribēdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

6951.

Meitas, manas meitenītes
Ilgi sēd vakarā;
Es viņām skalus plēšu,
Viņas man cimdus ada.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6952.

Nāciet, meitas, pie manim
Ik vakaru vakaros:
Ne man dūmu istabā,
Ne skangalu pabeņķī.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

6953.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot:
Man skaliņi gaiši deg,
Dēļiem griezta istabiņa.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

6954.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarēt:
Pie man' deg vaska sveces,
Dēļu griezta istabiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6955.

Nākat, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot:
Silta mana istabiņa,
Liepas malku kurināta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 47 -

6956.

Nāciet, meitas, pie manim
Vakariņu vakarot,
Vakariņu vakarot,
Jaukas dziesmas padziedāt.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

6957.

Pa lodziņu savēros,
Kādu darbu meitas dara:
Vilnu kārš, vilnu prēž,
Gana lētu darbu dara.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

6958.

Plēsiet skalus, bāleliņi,
Nāks māsiņas vakarēt;
Citam cimdi, citam zeķes
Par skaliņu plēsumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

6959.

Še nāciet, jaunas meitas,
Vakariņu vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Jauni puiši plēsējiņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

6960.

Še nāciet, jaunas meitas,
Vakariņa vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Še bij silta istabiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

6961.

Še nāciet, ciema meitas,
Vakariņu vakarēt,
Še skaliņi gaiši dega,
Še dūmiņi nekūpēja.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

69611.

čučētu, gulētu,
Māmiņas meitiņas,
Lai nu vēl kalpones
Pavakarēja.
121 [Gulbenē (Md)].

6962.

Vakarēt aiztecēja
Mana jauna līgaviņa,
Pajēmuse skalu šauvu,
Baltas vilnas kodeliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

6963.

Vakarēt nogājuse
Mana jauna ļaudaviņa,
Vakarēt nogājuse,
Ciema suņu lādināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

6964.

Smalki vērpu kunga linus
Pa vienai šķiedriņai;
Pa vienai šķiedriņai
Kā margot apmargoju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6965.

Vērpiet, meitas, kunga linus,
Kunga linu pakuliņas;
Jūsu pašu pakuliņas
Peles vilka midzenī.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6966.

Vērpiet, meitas, kunga linus
Pa vienai šķiesniņai;
Jūs jau pašas gan ziniet,
Kungi rupja nenesā.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6967.

Vērpiet, meitas, kunga linus
Pa vienai šķipsniņai;
Audīs Rīgas vēverīši,
Grāmatā vērdamies.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

39607.

Ej, māsiņa, da manīm
Kač vakara vakarēti;
Pie man dega gaiši skali,
Div brāliņi šķēlājiņi.
503 [Višķu D].

39608.

Ej, māsiņa, uz maniem
Šovakar vakarēt;
Bija man saldans alus,
Vecozola ka(n)niņā.
241 [Lubānas Md].

39609.

Nāc, Dieviņ(i), nāc, Laimiņa,
Iz maniemi vakarēt;
Manim bija saldens alus,
Vecozola kanniņā.
241 [Lubānas Md].

- 48 -

39610.

Aite, meitas, vakarātu,
Vedit mani moziņū:
Es jums byušu gundedzēja,
Smolku rokstu rakstītuoja.
Muote roksta, meita roksta
Narakstītas vylnuonītes.
604 [Dažādi iesūtītāji].

39611.

Māte gāja vakarot
Ar savāma meitīnām.
Māte savas meitas māca,
Es aiz loga klausījos.
Man, māmīna, tās mākslīnas,
Ne tavāmi meitīnām.
355 [Rucavas Lp].

1. Māte savas meitas māca,
Es aiz loga klausījos;
Šuveklīti, adīklīti,
Rīkšu sauja padusē.
Man, māmiņa, tas mākslītis,
Ne tavām meitiņām.
453 [Vadakstes Jg].

39612.

Nāc, māsiņa, sildīties,
Nu man silta istabiņa;
Nebūs silta liepas malka,
Kurināsi ozol(iņ)a.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

39613.

Silta mana istabiņa,
Gaiši dega liepu skali;
Uz manīmi jaunas meitas,
Ziemu nāca vakarēt.
202 [Kurmāles Kld].

39614.

Vokoruotu nūguojusja
Muna jauna ļaudaveņa;
Cīma puišu kairynuotu,
Na darbiņa darynuotu.
143 [Jāsmuižas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu