SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

7. Darba grūtums un daudzums, nevaļa, kavēkļi

6930.

Ai darbiņ, ai darbiņ,
Kad es tevi padarīšu!
Šuveklītis, adeklītis,
Ierakstīta vilnānīte.
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

6931.

Daudz darba, daudz darba
Sestdienas dienā:
Bij maize jācep,
Bij kaza jākauj,
Bij āda jāved
Ģērmaņa nagā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6932.

Ej projām, ciema sieva,
Nekavē darbu manu;
Es jau tevi sen zināju
Runātāju cilvēciņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

6933.

Nāc, Dieviņ, pats palīdzi
Grūta darba padzīvāt;
Tev, Dieviņ, spēks varīte,
Tev gudrais padomiņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

6934.

Nevar vairs, nevar vairs
Ne rociņas vēdināt:
Visi brāļa lieli darbi
Uz manām rociņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6935.

Paldies devu Dieviņam,
Tas darbiņš nodzīvots;
Dieviņ, līdzi rociņām
Citu darbu padzīvot.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

6936.

Paldies saku Dieviņam
Par darbiņa līdzējumu;
Nu es iešu sētiņā
Kājas rokas pūtināt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Paldies saku Dieviņami,
Tas darbiņš padarīts;
Citu jaunu iesākdami,
Lūgsim Dievu palīgā.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

6937.

Saka mani neejam,
Saka dubļu nebrienam;
Ik vakara es pārgāju
Kā ezara raudavīte.
224 [Kabilē (Kld)].

6938.

Saulīt balta, tu redzēji,
Cik es grūti pelnījos:
Nokūluse, samaluse,
Steidzos drīzi druviņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

6939.

Tec, brālīti, tec, māsiņa,
Palīdzat vezmu vilkt:
Ko viens pats nejaudāju,
To pulkā padarīja.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6940.

Ūdentiņš, akmentiņš
Manas varas vilcējiņi:
Ūdens, drānu velējot,
Akmens, māli ritinot.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

6941.

Ūdentiņš, akmentiņš
Manas varas vilcējiņš [vilcējiņi]:
Ūdens tālu avotā,
Akmens brāļa maltuvē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

39574.

Ai darbiņ, ai darbiņ,
Kad es tevi padarīšu?
Pāris cimdu, pāris zeķu,
Viena sagša jāizraksta.
605 [Skolas].

- 44 -

39575.

Voi Juoneit, voi Juoneit,
Tovu lelu gudrumeņi!
Kū acteņis īraudzēja,
Tū rūceņis pastruoduo(j').
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Kai īraugu, tai pazynu
Struodeigū tāva meitu:
Kū acteņis apredzēja,
Tū rūceņis pastruoduoj.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

39576.

Bruoļu vydā kult es guoju,
Muosu vydā driviņā;
Drivā man saule lēcja,
Drivā saule nūrītēja.
389 [Silajāņu Rz].

39577.

Es savam bāliņam
Pusciemiņa valdītāja:
Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēja.
391 [Sinoles Vlk].

39578.

Bite grieza silā ratus,
Ne baltāji ābolā;
Nolūkoju darbā meitu,
Ne zeltāji, sudrabā.
183 [Kazdnagas Azp].

39579.

Bitītei, meitiņai,
Abām viens padomiņš:
Bitei skriet ziediņos,
Meitiņai darbiņos.
378 [Seces Jk].

39580.

čekla meita es uzaugu,
čeklis mani lūkavāsi;
Kas man teice, kad nečekla,
Paz'kārs zirga pavadā.
39 [Bārtas Lp].

39581.

Darbam dzimu, darbam augu,
Darbam mūžu nodzīvoju;
Darbīgo tautu dēlu
Saukšu savu bāleliņu.
319 [Plāteres Rg].

39582.

Drīzajam, mudrajam
Iet ar mani pie darbiņa;
Drīz es iešu, drīz atiešu,
Drīz otroji nicināšu.
241 [Lubānas Md].

39583.

Ej iedama, ciema viešņa,
Lai es tevi pavadīju;
Ne man tika tavas pļāpas,
Ne jaukā valodiņa.
449 [Ungurmuižas D].

39584.

Ej projām, ciema sieva,
Tu man darbu nokavēji;
Es tev saku taisnībiņu,
Ka tu liela pļāpātāja.
605 [Skolas].

39585.

Grūti bija, grūti laiki,
Piesacēla gulējies [gulējusi].
Tā viņai grūti bija,
Veikli man vieglajai;
(Veikli man vieglajai ) -
Maltuvīti samalusi.
24 [Asares Il].

39586.

Iemu, iemu, teku, teku,
Kur māmiņa mani sūta;
Pērļu rotu pelnīdama,
Vizuļotu vainadziņu.
605 [Skolas].

39587.

Izmirkusi, sasalusi,
Klausu sava bāleliņa;
Liela goda gaidīdama,
Labas slavas maliņā.
358 [Rugāju Abr].

39588.

Jou pīkusu, navarēju
Ni rūciņu kustinuot;
Jou pīslēju dūru kopļi [=kāpli?]
Pi rasnuo ūzuliņa.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

39589.

Nu pieguru, vai(rs) nevaru
Viena iete druviņā;
Nu būs jemte brālītim
Citu jaunu līgaviņu.
200 [Kuldīgas Kld].

39590.

Ka saktūs man darbiņš
Kā manai māmiņai:
Vakarā vilnu kārš,
Rītā auž villainītes.
281 [Neretas Jk].

- 45 -

39591.

Ka es puišus kairinuoju,
Div darbiņus gonūs jēmu:
Ka tecēju, tod adēju,
Ka sēdēju, tod rakstēju.
414 [Stirnienes Rz].

39592.

Kad, tautieti, tu redzēji
Mani lēti izaugam?
Vai es augu nemalusi,
Vai darbos negājusi?
146 [Jaungulbenes Md].

39593.

Kam, brālīti, linus devi,
Pa šķedriņai skaitīdams?
Kam, brālīti, neskaitīji,
Cik solīšu tīrumā;
Druvā man saule lēca,
Druvā saule norietēj'.
36 [Balvu Abr].

39594.

Kas to mūžu nodzīvos,
Kas tos darbus padarīs?
Kas to mūžu nodzīvos,
Kas to otru nopelnīs?
46 [Beļavas Md].

39595.

Kū lelais loba dora
Pretim mani mozuokū?
Tū muoleiti jas samolu,
Tū valāklu izvelēju.
326 [Preiļu D].

39596.

Mudrajai, dreizajai
Īt lelūs dīverūs;
Smolki malt, bolt' velēt,
Boltu galdiņu turēt.
605 [Skolas].

39597.

Paldīs devu Dīviņam,
I Dīviņa dēliņam:
Kas ir maņi paleidzēj'ši
Šuos dīniņas darbeņam.
182 [Kaunatas Rz].

39598.

Pati kūlu dūmu riju,
Pati zīdu šķeterēju;
Bridu purvu, kāpu kalnā,
Dienas vidus negulēju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

39599.

Piedod, Dievs, meitu grēkus,
Meitas lielas grēcinieces:
Svētdien gāja baznīcā,
Zem altāra kreklus šuva.
127 [Grostonas Md].

39600.

Priša meita, daiļa meita
Sēž ābeļu dārziņā;
Es ne priša, es ne daiļa,
Es darbiņa darītāj'.
241 [Lubānas Md].

39601.

Skaista meita uz acim,
Brīnum laiska darbiņā;
Es neskaista, es ne branga,
Es bij darba cilvēciņš.
241 [Lubānas Md].

39602.

Smuka meita, daiļa meita,
Tā bij puiša vīlējiņa;
Es ne smuka, es ne daiļa,
Es darbiņa darītāja.
72 [Cesvaines Md].

39603.

Uguntīna, dzirkstelīte,
Lielu lietu tērētāja;
Tautu meita, zeltenīte,
Lielu darbu darītāja.
192 [Kosas C].

39604.

Vidū mārša [māršu] maltu gāja
[gāju].
Vidū tautu druviņās;
Ko var tautas man darīt,
Vidū vieni līgaviņ'.
241 [Lubānas Md].

39605.

Viegli viegli pārtecēju,
Par trijiem krustceļiem;
Linsēkliņas paldumiņu,
Apīnīša vieglumiņ'.
241 [Lubānas Md].

39606.

Vysi soka, vysi soka,
Ka es lela natykleite;
Es sovu darbeņu padarēju,
I cytam guoju paleidzēt.
170 [Kapiņu D].

- 46 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu