SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

4. Svētdienas un svētu vakaru nesvētīšana nevaļas dēļ

6838.

Kas to manu pūru ņēma,
Tas lai manus grēkus ņem:
Ne svētīju svētdieniņas,
Ne sestdienas vakariņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

6839.

Ne baltāi dieniņā
Es pūriņu piedarīju:
Svētdienāi piedarīju,
Ceturtdienas vakarā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6840.

Piedod, Dievs, meitai grēkus,
Meita liela grēceniece:
Ļaudis gāja baznīcā,
Meita sēd rakstīdama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

6841.

Piedod, Dieviņ, meitai grēkus,
Meita liela grēceniece:
Meita savu lielu pūru
Svētdienām piedarīja,
Svētdienām piedarīja,
Darba dienu izdalīja.
1311 [Apē (Vlk)].

6842.

Piedod, Dievs, meitai grēkus,
Meita liela grēceniece:
Meita šuva slēšu kreklu,
Zam altāŗa sēdēdama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Piedod, Dievs, meitai grēkus,
Meitas lielas grēcenieces:
Zem altāŗa stāvēdamas,
Raksta baltas villainītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

6843.

Piedod, Dievs, meitai grēkus,
Meita liela grēceniece:
Ne svētīja svētdieniņas,
Ne saulītes noejot.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

6844.

Piedod, Dievs, meitai grēkus,
Meita liela grēciniece:
Ne tā svin svētu dienu,
Ne ar piektu vakariņu.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

6845.

Piedod, Dievs, meitas grēkus,
Meita liela grēceniece:
Nesvētīja svētas dienas,
Darba dienas launadziņa.
1311 [Apē (Vlk)].

68451.

Svēta diena bāliņam,
Nava svēta māsiņai;
Tad būs svēta māsiņai,
Kad pūriņu piedarīs.
121 [Gulbenē (Md)].

- 34 -

6846.

Svētījiet, jaunas meitas,
Kamēr saule norietēja,
Kamēr saule nosapēra
Sudrabiņa pirtiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

6847.

Svētījiet, jaunas meitas,
Cetortdienas vakariņu:
Mīļa Māra piedzimusi
Cetortdienas vakarā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Nevērpjat, jaunas meitas,
Šodien, bluķu vakarā:
Šodien, bluķu vakarā,
Mīļa Māra radījās.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

6848.

Visas dienas bāliņam,
Kuŗa diena māsiņai?
Svētdieniņa māsiņai,
Ceturtdienas vakariņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tev, brālīti, visas dienas,
Kuŗa diena man pieder?
Tev, māsiņa, svētas dienas,
Visi svēti vakariņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu