SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Darbs mēness gaismā skalu trūkuma dēļ

6823.

Spīdi, gaiša mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu:
Ne man skalu, ne svecīšu,
Ko man pūra darināt.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

6824.

Spīd' gaiš', mēnestiņ,
Caur glāžu log';
Ne mums skaliņ',
Ne plēsejiņ'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

6825.

Teci gaiši, mēnestiņ,
Gar bāliņa glāžu logu:
Brāļu māsa pūru dara
Mēnestiņa gaišumā.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

6826.

Teci gaiši, mēnestiņ(i),
Gar bāliņa glāžu logu;
Sīva mārša, bargs bāliņis,
Neļauj skalu dedzināt.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

6827.

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manu glāžu logu:
Balti lini man vērpjami,
Nava skalu plēsējiņa.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

6828.

Teci gaiši, mēnestiņ,
Gaŗām manu glāžu logu:
Ne man skalu plēsējiņa,
Ne man sveču lējējiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

6829.

Teci gaiši, mēnestiņ,
Gaŗām manu glāžu logu,
Ka es varu raibes aust
Mēnestiņa gaišumā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

6830.

Teci gaiši, mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu;
Kungi kaŗā aizveduši
Manu skalu plēsājiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

6831.

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manu glāžu logu;
Mazi mani bāleliņi,
Nava skalu plēsējiņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6832.

Teci gaiša, mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu:
Nav man skalu, ne svecīšu,
Nav gaismiņas istabā.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6833.

Teci gaiši, mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu:
Ne man bija arājiņa,
Ne skaliņu plēsājiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

6834.

Teci gaiši, mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu;
Ne man bija vasku sveču,
Ne skaliņu plēsējiņa.
1253 [Kroņa laicenē].

- 33 -

6835.

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manu glāžu logu;
Ne man skalu plēsējiņa,
Ne liniņu arājiņa.
Nule māte kājas āva
Manam skalu plēsējam,
Manam skalu plēsējam,
Manam linu arājam.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 190 [Kuldīā], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē], 166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)],
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

6836.

Teci gaiši, mēnesnīca,
Gaŗām manu glāžu logu;
Ne man skalu plēsējiņa,
Ne malciņas cirtējiņa.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

6837.

Teci gaiši, mēnestiņi,
Gaŗām manu glāžu logu;
Ne man skalu plēsējiņa,
Ne uguns kūrējiņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu