SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Iegātnis

3826.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purvā, gani, nedzeniet!
Lai stāvēj' purva zāle
Iegātņiem siena pļaut.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3827.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Purā vien nedzeniet:
Purs pieder iegātņam,
Tam nav tēva tīrumiņa.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

3828.

Dzenat, gani, kur dzenat,
Purvā vien nedzenat:
Tur kalpam tēva zeme
Ar visām drusciņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

3829.

Dzeniet, gani, kur dzīdami,
Porā, gani, nedzeniet:
Tur kalpam rudzi mieži,
Tur lielie tīrumiņi.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3830.

Dzīvojiet, bāleliņi,
Es dzīvoti palīdzēšu:
Rīgāi pirkšu kumeliņu,
Sētāi jemšu arājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3831.

Eita, puiši, iegātņos,
Iegātņam laba dzīve:
Kalnā vārti ieejot,
Lejā vārti izejot.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

3832.

Eita, puiši, iegātņos,
Iegātņiem laba dzīve:
Purva zeme tiem aŗot,
Aizkrāsnē dzīvošana.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3833.

Eita, puiši, iegātnos,
Iegātnos laba dzīve:
Vietu taisa pie durviem,
Ne istabas dibinā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3834.

Es nedevu cielavām
Tēvu zemes purināt;
Ņēmu pate iegātnīti,
Purināju tēvu zemi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3835.

Es neņemtu iegātnīša
Sava tēva zemītē,
Kad redzētu bāleliņu
Šūpolēji līgojam.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

- 101 -

3836.

Labāk būtu māmuliņa
Grūt' akmeni ievēluse,
Ne savā meitiņā
Iegātnīti ieņēmuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3837.

Lai es iešu, kur es iešu,
Iegātņos es neiešu;
Iegātņam tāda tiesa
Kā elkšņam purvmalā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Tāda tiesa iegātņami
Kā elkšņami purvmalāi:
Ir putniņš gaŗām skrēja,
Tas norāva pumpuriņu.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

3838.

Tai sacēja kļova lopa,
Iudinī īkryzdama:
Taidas dīnas īguotņam,
Kai itymā iudinī.
4221 [Asūnes pag. D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu