SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.

124.

Ai tu, manu lētu dabu!
Drīz dziedāju, drīz raudāju.
Noraudājis padziedāju,
Šķitos nieka neredzējis.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

1. Sirsniņ mana, lētdabīte!
Drīz dziedāju, drīz raudāju.
Izdziedos, izraudos,
Šķietos nieka neredzējsi.
190 [Kuldīā].

2. Dod, Dieviņ, līksmu dabu,
Ja nedodi mūža laba.
Padziedājse noraudāju,
Šķitos nieka neredzējse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

125.

Ai tu, manu mīkstu sirdi!
Te dziedāju, te raudāju.
Ar (pie) ļaudīm padziedāju,
Maliņā noraudāju.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tāda bija man dabiņa:
Te dziedāju, te raudāju;
Pie ļaudīm padziedāju,
Pie māmiņas noraudāju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 22 -

126.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Tik raudāt neraudāju.
Dziedu sirdi remdēdama,
Dziedu laiku kavēdama.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzied jaunie kaŗavīri,
Ne no lustes vien tie dzied,
Dzied sirsniņu remdēdami,
Īsu laiku kavēdami.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

127.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Tik raudāt neraudāju:
Dzirdu savu augumiņu
Tuvu, tālu nicinām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

128.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Cik (tik) raudāt neraudāju:
Man sirsniņa pilna bēdu,
Pilnas acis asariņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1281.

Dziedu, dziedu, raudu, raudu,
Viss manē mūžiņē;
Dievam tika gaužas dziesmas,
Skauģim gaužas asaras.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

129.

Dziežu, dziežu, tik neraužu
Tai lielā žēlumā:
Zināj' savu arājiņu
Sīva kunga novadā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

130.

Dziedādama vien staigāju,
Sīvus kungus klausīdama,
Lai es savas asariņas
Dziesmiņās remdināju.
216 [Ventspilī].

131.

Es cerēju viegli gājis,
Man zemīte rībēt rīb;
Es bij pati gan lustīga,
Man sirsniņa raudāt raud.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

132.

Gana man gaužu dziesmu,
Pate gaužu nedziedāju,
Pate gaužu nedziedāju,
Negaudinu bāleliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

133.

Kas dziedāja rītā agri,
Kas bez saules vakarā?
Bārenīte, tā dziedāja
Rītā agri, vakarā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 190 [Kuldīā], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Kas tur gauži gavilēja
Bez saulītes vakarā?
Darbenieki gavilēja,
Barga kunga maldenāmi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Kas tik skaņi, sēri dzied
Daugaviņas maliņā?
Bārenītes lakstīgala,
Asariņu slaucītāja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3. Kas tik skalbi, gauži dzied
Daugaviņas ievājā?
Bārenītes lakstīgala,
Asariņu dzērājiņa.
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Dūmi kūp aiz kalniņa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur sēdēja bāra bērni,
Bargu kungu klausītāji:
Kuŗ uguni, silda gaisu,
Silda savas kailas kājas,
Silda savas kailas kājas,
Slauka gaužas asariņas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1331.

Luste man padziedāt,
Kad apnīk raudādam,
Kad apnīk raudādam,
Sēr mūž vadīdam.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

134.

Nejaucat, sveši ļaudis,
Pa manām savu dziesmu:
Manas dziesmas gauži skan,
Asarās darinātas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

135.

Vai dziedāt, vai raudāt?
Man nomira arājiņš.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita (jauna) nedabūšu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

- 23 -

1. Vai dziedāt, vai raudāt
Tai lielā žēlumā?
Citas meitas atņēmušas
Manu maizes arājiņu.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita (jauna) nedabūšu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

136.

Vakariņš atiedams (atnākdams)
Gaida mani padziedam;
Vairāk man raudas nāca,
Ne vakara dziedāšana.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vai dziedāt, vai raudāt?
Man nomira līgaviņa.
Labāk dziedu, nekā raudu,
Vai es cita nedabūšu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

35905.

Dziedādama vien staigāju,
Sīvus kungus klausīdama,
Lai es savas asariņas
Dziesmiņās remdināju.
46 [Beļavas Md].

35906.

Dzīdi, dzīdi, dzīduotuoja,
Ka tu gauži narauduosi.
Kad byus labi, tad dzīduošu,
Kad nalabi, tad rauduošu.
174 [Kārsavas Ldz].

35907.

Labāk eimu dziedādama,
Nekā raudu raudādam',
Lai jel zinos zinādama
Laimes līksmu mūžiņu.
146 [Jaungulbenes Md].

35908.

Man bij dziesmu kamoltiņš,
Brāliņos dzīvojot;
Pa vienai izdziedāju,
Sūru mūžu dzīvojot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

35909.

Nebēdāju gŗūta mūža,
Kad lustīga dvēselīte;
Gŗūtu mūžu pavadīju
Ar lustīgu dvēselīti.
39 [Bārtas Lp].

35910.

Na ļusteita mani jāma,
Ka dzīsmeitas es dzīduoju:
Sirdi sovu remdjēdama,
Gorys sovys voduodoma.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35911.

Seiki, seiki es dzīduoju,
Vairuok seiki gaviluoju,
Garu dīnu vadīdama,
Sirdi sovu ramdādama,
Gara dīna bez māmiņas,
Vēļ garuoka bez maizītes.
326 [Preiļu D].

35912.

Solti muni soltumini,
Ka saulīte nasildēs.
Nūmiert maņ bēdiņuos,
Ka ļustīgai nadzeivuot.
314 [Pildas Ldz].

35913.

Vai tā kunga darba dēļ
Bēdīgai bij man dzīvot?
Kunga darbu padarīju,
I lustīgi padzīvoj'.
119 [Gaujienas Vlk].

35914.

Vai tei Laime aizmyguse,
Ka jei manis naiguodoj?
Gon es dzīžu, gon es raužu -
Jei ar manim narunoj.
389 [Silajāņu Rz].

35915.

Lēta bija man dabiņa,
Drīz dziedāju, drīz raudāju;
Pulciņā padziedāju,
Viena pate noraudāju.
6 [Aiviekstes D].

1. Voi, tu, munu lātu pruotu,
Te dzīdoju, te raudovu.
Ai ļaudim parunovu,
Vīna gauži nūraudovu.
605 [Skolas].

35916.

Visi ļauteņi dzīdava,
Jas dzīduot navarēju:
Pylna sirds man bādu beja,
Pylnys ac's asareņ'.
326 [Preiļu D].

35917.

Ziņģēdams vien staigāj',
Labu mūžu domādams,
Būt zināj's sliktu mūžu,
Būt staigāj's raudādams.
93 [Dundagas Vp].

- 24 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu