SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Iedzimta līksma daba un dziesmu prieks jaunībā.

52.

Dziedat, meitas, ko gaidāt?
Vai jums rozes neziedēja?
Es dziedāju, gavilēju,
Man aug (zied) rozes griezdamās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 372 [skat. 305. (Stelpes pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dziedat, meitas, ko gaidāt,
Vai jums rozes neziedēja?
Es mazāka, es jaunāka,
Man rozītes sen ziedēja,
Man rozītes sen ziedēja
Trim kārtāmi vasarā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

53.

Dziedat, puiši, ko dziedat,
Kumeliņu apdziedat,
Lai tas man skaišķi tek,
Auziņām nebarots.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

54.

Dziedādama vien staigāju,
Kā ierbīte rakstīdama;
Tikušam dēliņam
Aug lustīga līgaviņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

55.

Dziesmiņ, mana mīļ' dziesmiņa.
Dziesmiņ' dziedu celdamās,
Dziesmiņ' dziedu celdamās,
Dziesmiņ' dziedu guldamās.
226 [Kandavā (Tl)].

56.

Ekur meitu meitentītes,
Aplam tādu nedabūs!
Pašas iet dziedādamas,
Vaiņadziņi vizēdami.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ekur puikas, puisēniņi,
Aplam tādu nedabūs (nedabūja)!
Paši gāja (jāja) ziņģēdami,
Kumeliņi dancodami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

2. Ekur (edz kur) skaisti kaŗavīri
Mani balti bāleliņi!
Paši gāja spēlēdami,
Kumeliņi dancodami.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

Puiši dzēra krodziņā,
Kumeliņi ābolā.
Puiši jāja dziedādami,
Kumeliņi dancodami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

57.

Es būt' skaisti padziedājse,
Aiz kundziņa nedrīkstēju:
Kundziņš man pliķi cirta,
Dūri sita mugurā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

571.

Es dižana tautu meita,
Dziedādama vien staigāju;
Piedziedāju kurzemīti,
Nu dziedāšu Vidzemē.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

58.

Es māsiņa jaunākā,
Es tā visu vēlīgā,
Puķīt' rāvu tecēdama,
Gaisu šķīru dziedādama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

- 11 -

59.

Es to nieka (nenieka) nebēdāju,
Kad man sīva māmuļīte (saimeniece).
Iztapusi klajumā (druviņā),
Palēkdama padziedāju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sveša māte mani rāja,
Lai es gāju (ietu) raudādama:
Es izgāju tīrumā,
Tīšām dziedu, gavilēju,
Tīšām dziedu, gavilēju,
Svešu māti kaitināju.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

2. Rāji, rāji, tautu dēls,
Ne rādams nenorāsi:
Kad es tiku tīrumā,
Palēkdama gavilēju.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

60.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāju;
Nenorāj tu, tautieti,
Ir pie tevis tā darīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls brīnījās,
Ka es līksma brālīšos.
Ir pie tevis līksma būšu,
Ja tu mani nenorāsi,
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].
Ja tu mani nenorāsi
Ar savām māsiņām,
Ar savām māsiņām,
Ar to vecu māmulīti.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

61.

Es to daudzi nebēdāju,
Ka man barga vīra (sveša) māte,
Cēlu (ceļu) krēslu dziedādama,
Lai sēd viņa raudādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

62.

Jauna meita kaunu bēga,
Saujā nesa dvēselīti.
Izmirkusi, sasalusi,
Brien rasiņu dziedādama.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

63.

Kad dzīvoju, tad dzīvoju,
Tad lustīgi (priecīgi) padzīvoju;
Kad nomiru (nomiršu), tad gulēju (gulēšu)
Kā kociņa gabaliņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

64.

Kad es biju jauna meita,
Trallādama vien staigāju,
Trallādama kreklus šuvu,
Kronīt' sev darināju.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

65.

Kamēr jauna, es lustīga,
Dziedādama vien staigāju;
Atiet man tās dieniņas,
Domājamas, cerējamas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

66.

Kamēr jauna, es lustīga (priecīga),
Dziedādama vien staigāju;
Priekšā man tās dieniņas,
Gaudojamas, sērojamas.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kamēr jauna, es lustīga (priecīga),
Dziedādama vien staigāju;
Vēl priekšā tās dieniņas,
Kad staigāšu raudādama,
Kad staigāšu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Kas man kait puisēnam
Lustīgam nedzīvot?
Vēl priekšā tās dieniņas,
Kad bēdīgi jādzīvo.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

3. Kas tiek man daudz raudot,
Kas bēdīgi dzīvojot?
Gan nāks man tās dieniņas,
Kad bēdīgi jādzīvo.
4 [Aijažos].

67.

Kas dziedāja rītā agri?
Kas dzied vēlu vakarā?
Gailīts dzied rītā agri,
Meitiņ' vēlu vakarā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

68.

Kas kaitēja man dziedāt
Apaļā kalniņā,
Visapkārt saule tek,
Sudrabiņu sijādama.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

69.

Kas kait man nedzīvot
Lustīgai meitiņai,
Visi man ceļu griež,
Visi mani bildināja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 12 -

70.

Kas kaitēja puisīšiem,
Kad no Dieva veselība!
Sasēduši kumeļā,
Pārjāj lauku dziedādami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

71.

Kas pazina vasariņu,
Kad ziediņi neziedēja?
Kas pazina mani jaunu,
Kad lustīgi nedzīvoju (nedziedāju)?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

72.

Kas var mani aizrunāt?
Kas var mani aizdziedāt?
Es jau biju to ļautiņu,
Dziedātāju, runātāju.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

73.

Kas vēl tāda dziedātāja,
Kā es savai māmiņai?
Gāju ceļu dziedādama,
Kā cielava rakstīdama.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

731.

Klusa tēva istabiņa,
Kad nav manis sētiņā;
Kad pārgāju sētiņā,
Trīcēt trīc glāžu logi.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

74.

Ko bij man tam darīt,
Lustīgam prātiņam?
Tautiets rāja ik dieniņas,
Es staigāju dziedādama.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

741.

Ko man bija tam darīt
Lustīgam prātiņam?
Kaut gan biju piekususe,
Tomēr nācu dziedādama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

75.

Kur vēl otra tik lustīga,
Kā es savai māmiņai?
Dziedādama sērti gāju,
Dancodama piedarbā.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

1. Dziedātāja, runātāja,
Brālīt, tava līgaviņa:
Dziedādama ganu(s) raida,
Runādama darbenieku.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Kur, bāliņi, tu dabūji
Tik vēlīgu līgaviņu?
Dziedāj' ganus vadīdama,
Azaidiņu vārīdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

76.

Lai darīju, ko darīju,
Dziedādama vien darīju.
Dziedādama cimdus metu,
Dziedādama noadīju;
Dziedādama sagaidīju
Tautu dēlu atjājam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

77.

Lai es gāju, kur es gāju,
Droši gāju dziedādama;
Ievedīga man gaitiņa,
Skaidra, ērta valodiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

78.

Lai kur biju, dziedu dziesmu,
Tas Dievam patīkās;
Nes' ar godu vainadziņu,
Tas jaunai piederās.
275 [Zemgales novados].

79.

Lai rāj kungi, ko rādami,
Jaunu meitu nenorāja:
Lai tās gāja, kur iedamas,
Tās pārnāca (atnāca) dziedādamas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Rājiet, kungi, ko rājiet,
Jaunu meitu nerājiet:
Iet meitiņa, kur iedama,
Pāriet lauku dziedādama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

80.

Lai rāj kungi, ko rāj kungi,
Meitu kungi nenorāja;
Meitas gāja dziedādamas
Gaŗām kungu istabai.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 13 -

81.

Lai rāj kungi, ko rāj kungi,
Meitu kungi nenorāja;
Tās dziedāja rītā agri,
Tās bez saules vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

82.

Līksma bija man dabiņa,
Kaut no Dieva veselība;
Es tai āru ozolā
Ar teciņu uztecētu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

83.

Lustīgai (lustīgam) man dzīvot
Liela ciema draudzītē;
Ja lustīgi (lustīga, lustīgs) nedzīvoju,
Visi mina kājiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Droši, droši, rimti, rimti
Svešajā zemītē.
Ja ne droši, ja ne rimti,
Mīs tautiņas kājiņām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Māsiņ, lēna neliecies,
Tautiņās aizgājusi:
Visas tautu neveiklītes
Tevi mīs kājiņām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

84.

Lustīgam man dzīvot,
Ne ilgām mans mūžiņš;
Tik ilgām mans mūžiņš,
Kā vasaras launadziņš.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Līksmo, mana dvēselīte,
Ne ilgām tavs mūžiņš;
Tik ilgām tavs mūžiņš,
Kā vasaras launadziņš.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

85.

Lustīt manu, līksmīt manu,
Līdz ar mani tautiņās!
Bēdas manas, nopūtiņas,
Krītat ceļa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Lustīt' mana, vēlīt' mana,
Nāc man līdza tautiņās;
Sirsniņ mana, šķeberīte,
Paliec teju maliņā.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

2. Prieki, mana līksmībiņa,
Līdz ar mani, kur ejot!
Bēdas, kaites, nopūtiņas,
Krītiet ceļa maliņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

86.

Māmulīte mani rāja,
Ka es liela (tāda) dziedātāja.
Tā, māmiņa, tava vaina:
Dziedādama šūpli kāri.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

87.

Māte mani bārtin bāra,
Ka (kad) es liela dziedātāja.
Ko, māmiņa, es darīšu
Lustīgam prātiņam?
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Ko, māmiņa, es darīšu,
Līksmis bija mans prātiņš?
Vai man savu līksmu prātu
Gremdēt jūŗas dibinā?
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)], 267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

88.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela (tāda) dziedātāja:
Gan tu savu vainadziņu
šo rudeni izdziedāsi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

89.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja.
Vai tev tīk, māmuliņa,
Kad staigāju raudādama?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

90.

Meitiņas, māsiņas
Tāda jauka dzīvošana:
Iet meitiņas kur iedamas,
Iet raženi dziedādamas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

91.

Meitiņas, māsiņas
Tur lustīga dzīvošana;
Tās iedamas tautiņās
Cita citu vadījās.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 14 -

92.

Ne dziedāt nedziedāju,
Ja ar kāju nepieminu;
Ne dzīvot nedzīvoju,
Ja patiesi nedzīvoju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ne dziedāt nedziedāju,
Ja ar kāju nepiespēru;
Ne dzīvot nedzīvoju,
Ja tautieša nenorāju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

93.

Nesmejiet jūs, ļautiņi,
Ka es tāda delverīte:
Es jau tādu ļaužu biju,
Dziedātāju, runātāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

94.

Paldies saku māmiņai
Par to liegu lolojumu:
Nepiekusu dancodama,
Neaizsmaku dziedādama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

95.

Pasakāt (pateicat) man dziesmiņu
Jele vienu nezināmu;
Parādāt man meitiņu
Jele vienu neredzētu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 190 [Kuldīā], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Teicat, meitas, man dziesmiņu
Jele kādu nezināmu,
Ai (tad) es jums pasacīšu
Nezināmu tēva dēlu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

951.

Pieminama es uzaugu
Savi balti māmuļīti:
Runātāja, dziedātāja,
Sīku rakstu rakstītāja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

96.

Priekš Dieviņa apņēmos
Noskumuši nedzīvot;
Gan gulēšu noskumuse
Apakš zaļa velēniņa.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

97.

Šūpo mani, māmulīte,
Lakstīgalas šūpulī,
Lai es augu tik lustīga,
Kā lustīga lakstīgala.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)], 188 [(?)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

98.

Tāda (kāda) mana māte bija,
Tād' es meita pakaļā:
Vai dzēruse, nedzēruse,
Dzied' rociņas plātīdama.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

99.

Tautu dēls brīnījās,
Ka es līksma brālīšos.
Būt' vēl otra tik lustīga,
Būt' man īsta māmuļīte.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

100.

Upe, upe, meita, meita,
Abas vienu daiļumiņu:
Tek upīte riņķodama,
Iet meitiņa dziedādama.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

101.

Vai tādēļ nedziedāšu,
Kad man labi nevedās;
Vai tādēļ nedzīvošu,
Kad man ļaudis nicināja.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

1011.

Vai tas tautu dusmu pūķis
Noņems manu vēlīgumu?
Kad aiziešu tautiņās,
Tad dziedāšu dancodama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

102.

Vienreiz ieva (roze), ne divreiz,
Vasarā noziedēja;
Vienreiz jauna, ne divreiz,
Bet lustīgi (priecīgi) padzīvoju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

103.

Visi ļaudis tā sacīja,
Ka es liela dziedātāja:
Dziedu dienu, dziedu nakti,
Dziedu arī raudādama.
405 [skat. 363. (Dzirciema pag. Tk. Tiņķerē u.c. Kurzemē)].

- 15 -

104.

Visi saka, visi saka,
Ka es tāda trakuliņa.
Kā man bija netrakot,
Nu pašā trakumā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35828.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Māsiņāsi laba dzīve;
Lai tās gāja, kur iedamas,
Tās atnāca dziedādamas.
46 [Beļavas Md].

35829.

Cik vin putnam dzīduošanas,
Kai nu poša pavasara,
Cik vin jaukas dzeivuošonas,
Kai nu gonu da tauteņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

35830.

Daiļi dziedu, gavilēju,
Uz robežas stāvēdama,
Lai skan manas daiļas dziesmas
Triju kungu pagastos.
6 [Aiviekstes D].

35831.

Dižens puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Grāvju grāvjus izbradājis,
Nāk sētāi dziedādams.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

35832.

Dreiž dzīdavu, dreiž runovu,
Volūdiņu bērtiņ bēru;
Man māmeņa (at)škeiruse
Pašā sēja(s) laiciņā.
389 [Silajāņu Rz], 247 [Makašānu Rz].

35833.

Dreiž staiguoju, dreiž runovu,
Kai bērt bēru volūdiņ';
Man mamiņa kristējuse
Pošā sējas laiciņā.
389 [Silajāņu Rz].

35834.

Dzīdit, dzīdit, buoleleņi,
Vysi vīnā puļciņā,
Lai tric vysi mežu goli,
Lai leigojas teirumeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35835.

Dziedu dziesmu, kāda bija,
Nebij' dziesmu rakstītājs;
Bij brālītis rakstītājs,
Tas nogāja kariņā.
443 [Turlavas Kld].

35836.

Dzied, meitiņa, kamēr jauna,
Veca būsi, nevarēsi;
Veca būsi - stīva mēle -
Nevarēsi izdziedāt.
574 [Valka Vlk apr.].

35837.

Dzīdit, munas muosiņas,
Kuo, muosiņas, nadzīdit?
Maņ pošam daudz dzīsmiņu,
Ar kū meitas kairinuot,
Vecelītes skubinuot.
365 [Sakstagalas Rz].

35838.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Sīkā lazdu krūmīnā!
Dziedi skaisti, tautu meita,
Sīkajos bālīnos.
94 [Dunikas Lp].

35839.

Dziedi skaisti, lakstīgala,
Skaistā rožu dārziņā!
Dziedi skaisti, tautu meita,
Pie māmiņas ustabā!
127 [Grostonas Md].

35840.

Dziedi skaļi, lakstīgala,
Sīkajā krūmiņā,
Vēl skaļāki, meitenīte,
Augstajā kalniņā!
383 [Sērenes Jk].

35841.

Ik vakarus es uzkāpu
šai kalnā gavilēt;
še izauga kupla roze
Pašā kalna galiņā.
356 [Rudbāržu Azp].

35842.

Jauna biju, dietin deju,
Ne asaru nenometu;
Dziedādama vien staigāju
Visu cauru vasariņ'.
378 [Seces Jk].

- 16 -

35843.

Jauna biju, dietin deju,
Dziedādama vien staigāju;
Nebēdāju tās dienīnas,
Kad bēdīgi padzīvoju.
192 [Kosas C].

35844.

Jauna biju, dietin deju,
Nedieniņu nebēdāju;
Nedieniņu nebēdāju,
Kad nobira asariņa.
Nācin nāca tā dieniņa,
Kad nobira asariņa.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

35845.

Jauna biju, nebēdāju,
Dziedādama vien staigāju;
Nebēdāju tās dieniņas,
Kad staigāju raudādama.
Asariņas noslaucīju
Zaļa zīda priekšautā.
373 [Sarkaņu Md].

35846.

Es izaugu diža meita
No tās vecas māmuliņas,
Dziedādama birzi loku,
Kāju spēru, zeme rīb.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

35847.

Es piedzimu māmiņai
Kad dziedāja lakstīgala;
Netrūkst dziesmu man dziedot,
Ne valodu runājot.
605 [Skolas].

35848.

Es savos bāliņos
Dziedādama vien staigāj';
Dziedādama puķīt' rāvu
Taut' āriņu maliņā.
241 [Lubānas Md].

35849.

Es uzaugu pie māmiņas,
Dziedādama, dancādama,
Baltām diegu zeķītēmi,
Sarkanāmi kurpītēmi.
548 [Liepāja Lp apr.].

35850.

Kāda mana māte bija,
Tād' es meita pakaļā:
Dziedu roku mētādama,
Eimu gurnus šķobīdama.
127 [Grostonas Md].

35851.

Kam, saulīte, koši lēci,
Kam tik koši netecēji?
Kam, meitiņa, daiļi augi,
Kad tik koši nedziedāji?
15 [Alūksnes Vlk].

35852.

Kas kait man nedzīvot
Lustīgai meitiņai?
Visi man ceļu griež,
Visi mani cildināj'.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

35853.

Kas tī dzīd reitā agri,
Kas bez saules vokorā?
Reitā agri goni dzīd,
Vokorā pīguļnīki.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

35854.

Kas var mani aizdziedāt,
Ar valodu aizrunāt,
Tam lai ragi pierē aug,
Pumpa mēles galiņā.
286 [Nītaures Rg].

35855.

Kur dziedāja, trikšināja
šīs vasaras lakstīgala?
Tā dziedāja sīkos krūmos,
Ievājā trikšināja.
373 [Sarkaņu Md].

35856.

Lakstīgala ievā dzied,
Pašā ievas galotnē,
Tautu meitas dārzā dzied,
Pašā rožu vidienā.
127 [Grostonas Md].

35857.

Lakstīgala skaisti dzied,
Sila malu tecēdam'.
Tā dziedāja jaunas meitas,
Bāliņos dzīvodamas.
146 [Jaungulbenes Md].

35858.

Lustīgs auga mans prātiņš,
Izveicīga valodiņa:
Vai bij mani māmuliņa
Lustīga auklējuse?
306 [Patkules Md].

- 17 -

35859.

Lustīt mana, vēlīt mana,
Man lustīgam jādzīvo:
Priekšā man tā dieniņa,
Kad bēdīgam jādzīvo.
148 [Jaunpiebalgas C].

35860.

Lustīte mana, laimīte mana,
Tā ar mane līdzai nāca.
Projām iešu, nepalikšu,
Mājās nākšu atpakaļ.
94 [Dunikas Lp].

35861.

Mana tēva sētiņā
Ik rītiņus dziesma skan.
Kas tā daiļa dziedātāja?
Tā es pati, mātes meit'.
92 [Dunalkas Azp].

35862.

Māte mani rātin rāja,
Ka es liela dziedātāja:
Gan tu savu augumiņu
šoruden aizdziedāsi.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

35863.

Meitiņās, māsiņās,
Tāda jauka dzīvošana -
Iet meitiņas dziedādamas,
Kā bitītes sanēdamas.
184 [Ķēču Rg].

35864.

Miežos auga smalka zāle,
Meitām gudra valodiņa.
Kas var miežus izravēt,
Kas var meitas nodziedāt?
398 [Skrundas Kld].

35865.

Ne tie mani aizrunāja,
Ne tie mani aizdziedāja,
Man' māmiņa ielikusi
Lakstīgalas ligzdiņā.
378 [Seces Jk].

35866.

Nu es jauna, nu lustīga,
Nu vēlīgi padzīvošu; -
Dieviņš zina, mūžiņā
Kādi ļaudis gadījās.
306 [Patkules Md].

35867.

Nu reitiņa padzīduoju,
Cikom bolss atskanēja;
Nu jaunības paļustēju,
Cikom tautas nanūruoja.
389 [Silajāņu Rz].

35868.

Padzīdovu, paļustēju,
Nažāluoju volūdiņas;
Tai pat muna mjāļa pyva,
Trunēs muna volūdiņa.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

35869.

Pateik man i (teik) līpeņa,
Kurai kupla viersyunīte;
Pateik man i (tei) meitiņa,
Kura lela dzīduotuoja.
605 [Skolas].

35870.

Seikas, mozas man muoseņas,
Kai auzeņas teirumā;
Lai juos guoja, kur juos guoja,
Visod guoja dzīduodamas.
358 [Rugāju Abr].

35871.

Skeisti dzīd mežiņā,
Skeisti meža maliņā.
Putni dzīd mežiņā,
Meitas meža maliņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

35872.

Trici, skani, tei maliņa,
Kur dzīd myus' meitenītes.
Kai bitītes skandynuoja,
Uoru pļovu maklādamas.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

35873.

Tu, māmiņa, gan zināji,
Kāpēc liela dziedātāja:
Tu ieliki lakstīgalu
Manā šūpļa galiņā.
286 [Nītaures Rg].

35874.

Uz kalniņa es dziedāju
Ar to savu skaņu balsi,
Lai rit manas skaistas dziesmas
No kalniņa lejiņā.
286 [Nītaures Rg].

- 18 -

35875.

Vai tuos meitas dzīduot dzīd,
Vai leiguoti nūleiguoja?
Vai tuos bites šeutin ševa,
Vai voskuoti nūvoskuoja?
263 [Mēmeles Jk].

35876.

Viena augu, drosa augu,
Baltajami bāliņami;
Dziedādama puķes rāvu,
Taut'āriņa galiņā.
241 [Lubānas Md].

35877.

Vēl ir vaļa, vēl ir vaļa
Bērza birzi trīcināt:
Vēl manā galviņā
Vizuļots vaiņadziņš.
605 [Skolas].

35878.

Visi mani traku sauca,
Neviens gudru neturēja.
Vai tādēļ traka biju,
Ka lustīgi padzīvoju?
192 [Kosas C].

35879.

Vysi soka, vysi soka,
Ka dzīsmeišu man pītryuka.
Lai pītryuka ļauna dīna,
Man dzīsmeišu napītryuka.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

35880.

Visi saka, visi saka,
Kad es liela dziedātāja:
Man māmiņa ielikusi
Vizbulīšu šūpulī.
281 [Neretas Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu