SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites

Ievads

Par elektronisko versiju

Šeit sniedzam lasītājiem XML elektroniskā versijā Latviešu tautas dziesmas, I — XII . Redaktori: Arveds Švābe, Kārlis Straubergs, Edīte Hauzenberga-Šturma. Kopenhāgenā: Imanta, 1952-1956. Elektroniskā teksta redaktore ir Prof. Dr. Maruta Lietiņa Ray. Viņai var rakstīt uz mlr@virginia.edu. Virdžīnijas Universitāte šo elektronisko versiju ir sagatavojusi saskaņā ar autortiesību īpašnieci, Eiženiju Reitmaņa kundzi. Lietotājs uzņemas stingri ievērot visus lietošanas noteikumus Conditions of Use un autortiesību likumus University of Virginia copyright. Šīs elektroniskās vielas izmantošana jebkādiem komerciāliem nolūkiem, kā drukātā, tā elektroniskā veidā, nav atļauta.

Grāmatas saturs un dainu numurēšanas sistēma ir aprakstīti Piezīmēs, 2. sējuma 466. lp., un 6. sējuma 502. lp. Tieši tāpat, kā drukātajā grāmatā, arī elektroniskajā versijā katras dainas beigās ir numurs, kas apzīmē vietu, kur daina ir pierakstīta. Lai to atšifrētu, uzklikšķini uz numura. Pilnīgu topografisko rādītāju var atrast 1. sējuma 403-418 lpp. Paskaidrojumi par drukātās grāmatas ortogrāfiju ir atrodami Paskaidrojumos par Barona dziesmu pārcēlumu jaunajā pareizrakstībā, 2. sējuma 463. lp.

Kā lietot šo elektronisko tekstu

Vispirms, ja uzklikšķināsi uz SATURS, tev pavērsies sējumu rādītājs un rādītājs zinātniskām apcerēm, kas atrodas katrā sējumā. (Apceres var lasīt tikai kā skenētas grāmatas lapas). Uzklikšķinot uz atsevišķa sējuma, tev pavērsies tā sējuma satura rādītājs, kas iekārtots pēc Krišjāņa Barona tematiskā sadalījuma, un tu varēsi tautas dziesmas meklēt tematiski.

Ja vēlies atrast tautas dziesmas, kas satur atsevišķus vārdus vai vārdkopas visos 12 sējumos, tad uzklikšķini uz MEKLĒT.Vispilnīgākos rezultātus gūst meklējamos vārdus ierakstot bez galotnēm un iztrūkstošo burtu vietā ierakstot zvaigznīti * (Piem.: neraksti bāleliņš, bet raksti tikai bāleliņ* vai bālel*). Ja meklētam vārdam ir garumzīme vai mīkstinājums, tad izvēlies attiecīgo latviešu burtu no dotā saraksta. Visbeidzot, lai tautas dziesmas lasītu kā drukāto grāmatu, šķirstot lapas, tad uzklikšķini LAPAS. Drukātās grāmatas pilnīgs satura rādītājs ir atrodams 12. sējuma 141-164.lpp. Atsevišķs autoru un apcerējumu rādītājs (sakārtots alfabētiskā kārtībā pēc autoru uzvārdiem) ir atrodams 165-166.lpp.