SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites

Latviešu tautas dziesmas, (Chansons populaires lettonnes), 12 sējumi. Redaktori: Arveds Švābe, Kārlis Straubergs, Edīte Hauzenberga-Šturma. Kopenhāgenā: Imanta, 1952-1956.

Šī projekta vadītāji pateicas Eiženijai Reitmaņa kundzei, autora tiesību īpašniecei, par atļauju radīt šo elektronisko versiju.

Virdžīnijas universitāte pateicas arī Dr. Imantam Freibergam par atļauju izmantot viņa ASCII formatā ierakstītās Latviešu tautas dziesmas , t.s. Bostonas-Montreālas datu bāzi, lai izveidotu šo XML elektronisko tekstu.

Šis projekts nebūtu bijis iespējams bez finansiālā atbalsta no Mildas Zīlavas Piemiņas Fonda. Fondu nodibināja Prof. Dr. Maruta Ray un Prof. Dr. Benjamin Ray pie Virdžīnijas Universitātes bibliotekas. Fonds ir saņēmis dāvinājumus no Nacionālā Teātra aktrises, Mildas Zīlavas (1908-2003), draugiem un cienītājiem un Virdžīnijas Universitātes koledžas dekanāta. Virdžīnijas Universitāte pateicas ikvienam dāvinātājam.