HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Abiem pārsedz pāri sagšu

18935.

Vai vai māsiņa,
Tav īsa sagša,
Netiek mūs' brāļam
Par cepurīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

Table of Contents |View Entire Work